Siste 15 annonser (av totalt 475)

Professor/Associate Professor in Marine Ecology

University of Agder, (UiA)
Søknadsfrist: 01.10.2017

PhD Research Fellow in Modelling

University of Agder, (UiA)
Søknadsfrist: 21.08.2017

Reprotekniker

Universitetet i Oslo, (UiO)
Søknadsfrist: 18.08.2017

Postdoctoral Fellow in Neuroscience

University of Oslo, (UiO)
Søknadsfrist: 15.09.2017

Instituttdirektør ved Arbeidsforskningsinstituttet

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
Søknadsfrist: 15.09.2017

Postdoktor - Reproduksjon og tidlige livsstadier i atlantisk kveite

Havforskningsinstituttet (IMR)
Søknadsfrist: 20.08.2017

Avdelingsingeniør - Databasemanager

Universitetet i Oslo, (UiO)
Søknadsfrist: 13.08.2017

Museumsdirektør ved Naturmuseum og botanisk hage

Universitetet i Agder (UiA)
Søknadsfrist: 21.08.2017

Postdoctoral Fellowship in Neural Systems Modeling

Simula Research Laboratory AS
Søknadsfrist: 20.08.2017

Postdoktor i kvantitativ paleoøkologi og økologi

Universitetet i Bergen, (UiB)
Søknadsfrist: 15.09.2017

Stipendiat i kvantitativ paleoøkologi og økologi

Universitetet i Bergen, (UiB)
Søknadsfrist: 15.09.2017

Prosjektleder/administrativ koordinator for ARC og universitetets aktivitet i EISCAT ved UiT

UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 15.08.2017

Rådgiver/ seniorkonsulent ved FoU-administrasjonen

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
Søknadsfrist: 10.08.2017

PhD Research fellow in Structural Biology and Soft Matter Technologies

University of Oslo, (UiO)
Søknadsfrist: 01.09.2017

Postdoctoral Fellow in Translation Cancer Research at Department of Clinical Medicine (kopi)

UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 10.08.2017
Viser siste 15 annonser. Basen inneholder flere annonser, vennligst benytt søkefunksjonen.

Nytt om navn

Kristin T. Ravndal

Kristin T. Ravndal har avlagt doktorgrad om gjenvinning av avløpsvann ved Universitetet i Stavanger. Hun har i sin avhandling utviklet ny kunnskap og konkret renseteknologi for bruk i utviklingsland.

Verden står overfor store vannutfordringer. Vannmangel og utilfredsstillende sanitærforhold er fremdeles hverdagen for flere milliarder mennesker. Avløpsvann inneholder flere gjenvinnbare ressurser, og gjenvinning i en bærekraftig sirkulærøkonomi er i dag målsetningen for fremtidens renseteknologi.

Avhandlingen hennes har tittelen «Biologisk nedbrytning av partikulært og polymerisk organisk stoff i avløpsvannsystemer». Hun avla doktorgraden i disputas ved UiS den 19. juni 2017.


Les om flere navn