Siste 15 annonser (av totalt 345)

Rektor

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Søknadsfrist: 31.01.2018

Forskere innen marin ressursforvaltning

Nordlandsforskning
Søknadsfrist: 08.01.2018

Universitetsdirektør

UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 15.01.2018

Call for Postdoctoral Fellow in Learning Systems Group at Simula@HiOA

Simula Research Laboratory
Søknadsfrist: 15.01.2018

Avdelingsingeniør i biosystematikk (malakologi)

Universitetet i Bergen, (UiB)
Søknadsfrist: 05.01.2018

Seniorkonsulent (vikariat) - Offentlege anskaffingar/kontraktar

Universitetet i Bergen, (UiB)
Søknadsfrist: 03.01.2018

Doktorgradsstipendiat i spesialpedagogikk

Universitetet i Agder, (UiA)
Søknadsfrist: 15.02.2018

Doktorgradsstipendiat knyttet til barnehageforskning

Universitetet i Agder, (UiA)
Søknadsfrist: 15.02.2018

Doktorgradsstipendiat , samfunnsfag

Universitetet i Stavanger (UiS)
Søknadsfrist: 31.01.2018

Universitetslektor i naturfag/ naturfagdidaktikk

Universitetet i Stavanger (UiS)
Søknadsfrist: 21.01.2018

Forskningskonsulent– Institutt for offentlig rett

Universitetet i Oslo, (UiO)
Søknadsfrist: 27.12.2017

Postdoctoral Research Fellowship in Experimental Nuclear Physics and Nuclear Astrophysics

University of Oslo, (UiO)
Søknadsfrist: 02.01.2018

PhD Research Fellowship in Science-based Entrepreneurship

University of Oslo, (UiO)
Søknadsfrist: 02.01.2018

Universitetslektor i fransk litteratur

Universitetet i Oslo, (UiO)
Søknadsfrist: 31.01.2018

Flyinstruktører ved trafikkflygerutdanningen (3 stillinger)

UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 07.01.2018
Viser siste 15 annonser. Basen inneholder flere annonser, vennligst benytt søkefunksjonen.

Nytt om navn

Else Cathrine Rustad

Else Cathrine Rustad disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger 8. desember 2017.

Hun forsvarte avhandlingen Continuity of care from hospital to municipal health care. Experiences of older patients, next of kin and nurses

Else Cathrine Rustad har med denne avhandlingen utforsket og beskrevet hvordan eldre pasienter, deres pårørende og sykepleiere fra to ulike helsetjenestenivå erfarer overføring av pasienten fra sykehus til kommunal helsetjeneste.

Doktorgradsprosjektet består av tre delstudier hvor det første utforsker eldre pasienters erfaringer med brukermedvirkning og kontinuitet i pleie og behandling i gjennom overføringsforløpet. Det andre delstudiet fokuserer på pårørendes erfaringer når deres eldre slektning blir overført fra sykehus til kommunal helsetjeneste. Siste delstudiet fokuserer på sykepleiere fra sykehus og kommunal helsetjeneste sine erfaringer med kontinuitet i pleie og behandling ved overføring av eldre pasienter fra sykehus til kommunal helsetjeneste. I tillegg blir sykepleieres forståelse av hva som kjennetegner et optimalt overføringsforløp løftet fram.

Les mer her


Les om flere navn