Siste 15 annonser (av totalt 299)

Scientist in parasitology – Seafood safety

National Institute of Nutrition and Seafood Research (NIFES)
Søknadsfrist: 16.09.2017

Postdoktor i den atmosfæriske vannsyklusen si dynamikk

Universitetet i Bergen, (UiB)
Søknadsfrist: 24.09.2017

Forsker - Effektiv produksjon

SINTEF Teknologi og samfunn
Søknadsfrist: 29.09.2017

Forsker/Avdelingsingeniør, Geologisk arv (Vikariat)

Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Søknadsfrist: 03.09.2017

Forskningsleder

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Søknadsfrist: 01.10.2017

Front-end systemutviklar - Senioringeniør - Datahandtering

Havforskingsinstituttet (IMR)
Søknadsfrist: 07.09.2017

Forsker innen parasittologi - Trygg sjømat

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
Søknadsfrist: 16.09.2017

Communication Adviser / Senior Communication Adviser

BI Norwegian Business School
Søknadsfrist: 10.09.2017

Postdoktor innen biostatistikk – ref.nr. 17/03105

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Søknadsfrist: 10.09.2017

Postdoctoral fellow within molecular biology/ infection biology/ bacterial pathogens - Ref.no. 17/03558

Norwegian University of Life Sciences (NMBU)
Søknadsfrist: 11.09.2017

Tannhelsesekretær (fast og vikariat)

Universitetet i Bergen, (UiB)
Søknadsfrist: 03.09.2017

Overingeniør ved kjernefasiliteten for proteomikk (PROBE)

Universitetet i Bergen, (UiB)
Søknadsfrist: 10.09.2017

Seniorkonsulent (forskingskonsulent) - Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen, (UiB)
Søknadsfrist: 10.09.2017

Avdelingsingeniør (fast 100%) - Institutt for biomedisin

Universitetet i Bergen, (UiB)
Søknadsfrist: 03.09.2017

Professor/førsteamanuensis (60 %) i medisinsk historie ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Universitetet i Bergen, (UiB)
Søknadsfrist: 01.10.2017
Viser siste 15 annonser. Basen inneholder flere annonser, vennligst benytt søkefunksjonen.

Nytt om navn

Åse Helene Bakkevig Dagsland

Åse Helene Bakkevig Dagsland disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiS, Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22. august 2017.

Hun forsvarer avhandlingen Aspects of socialization of young workforce to the hospitality industry.

Formålet med avhandlingen er å bidra til mer kunnskap og forståelse av ungdoms og lærlingers sosialisering til arbeid i hotell- og reiselivsbransjen. Bakkevig har utforsket deres oppfatninger av bransjen og arbeid i denne, valg av aktuelle yrkesfaglige studieretninger og mulige faktorer som sannsynliggjør dette valget, samt lærlingenes forventninger og erfaringer/opplevelser i sosialiseringsprosessen gjennom lærlingtiden.

Les mer her


Les om flere navn