Siste 15 annonser (av totalt 331)

Jurist med solid HR-kompetanse til stilling som administrasjonssjef

Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC)
Søknadsfrist: 01.08.2017

Head of Communication

Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC)
Søknadsfrist: 01.08.2017

Stipendiat innen akvakultur og effekter på sensitive arter og habitat

Havforskningsinstituttet (IMR)
Søknadsfrist: 01.08.2017

Universitetslektor innen maskin, prosess- og produktutvikling – ref.nr. 17/01961

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Søknadsfrist: 05.07.2017

Forsker/Seniorforsker innenfor Marin IKT med fokus på fiskerinæringen

SINTEF
Søknadsfrist: 15.07.2017

Forsker/Seniorforsker innen instrumentering og modellering for havbruk

SINTEF
Søknadsfrist: 15.08.2017

Forsker/Seniorforsker innen mekanisk produktutvikling (mechanical engineering) for automatisering og robotisering av havbruksoperasjoner

SINTEF
Søknadsfrist: 15.08.2017

Forsker/Seniorforsker med kompetanse innen marin-/akvakulturbiologi eller fiskehelse-/veterinærfag

SINTEF
Søknadsfrist: 15.08.2017

Overingeniør i byggkonstruksjon

Universitetet i Agder, (UiA)
Søknadsfrist: 18.08.2017

Førstekonsulent / rådgiver

Universitetet i Agder, (UiA)
Søknadsfrist: 10.08.2017

Leiar (50 %) ved Ferdighetssenteret

Universitetet i Bergen, (UiB)
Søknadsfrist: 23.07.2017

Overingeniør - Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT)

Universitetet i Oslo, (UiO)
Søknadsfrist: 15.08.2017

Prodekan for forskning og utvikling

Nord universitet
Søknadsfrist: 06.08.2017

Postdoctoral fellowship (2 years) in fish microbiome research

Nord University
Søknadsfrist: 10.07.2017

Post-doctoral fellowship (2 years) in developmental genomics

Nord University
Søknadsfrist: 10.07.2017
Viser siste 15 annonser. Basen inneholder flere annonser, vennligst benytt søkefunksjonen.

Nytt om navn

Inge Jan Henjesand

Styret ved Handelshøyskolen BI har 20. juni besluttet å forlenge åremålet til Inge Jan Henjesand.
Styreleder ved BI, Knut Haanæs, forteller om en grundig prosess der Styret både har evaluert resultatoppnåelse fra første periode og vurdert BIs strategiske utfordringer framover.
– Jeg er glad for at Inge Jan Henjesand i dag har takket ja til å føre BI videre fram mot 2022. BI har under Inge Jans ledelse oppnådd svært gode resultater. Rektor har også igangsatt viktige utviklingsprosjekter som skal ruste oss for framtiden.

Les mer her


Les om flere navn