Siste 15 annonser (av totalt 257)

Formidlingsrådgiver (Universitetsbiblioteket i Oslo)

Universitetet i Oslo, (UiO)
Søknadsfrist: 08.11.2016

Stipendiat i galenisk farmasi

Universitetet i Oslo, (UiO)
Søknadsfrist: 14.11.2016

Midlertidig, 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i sykepleie for perioden 01.01.2017 - 31.12.2019

Høgskolen i Hedmark
Søknadsfrist: 16.11.2016

Fast deltidsstilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i sykepleie

Høgskolen i Hedmark
Søknadsfrist: 16.11.2016

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for folkehelsefag, Vikariat, 100 % stilling som prodekan forskning

Høgskolen i Hedmark
Søknadsfrist: 23.11.2016

Stipendiat i grunnskolens betydning for gjennomføring av videregående opplæring

Høgskolen i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 01.12.2016

Professor i nordisk morsmålsdidaktikk

Høgskolen i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 20.11.2016

Professor/dosent i matematikk/matematikkdidaktikk

Høgskolen i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 20.11.2016

Senior scientist/scientist – Human toxicology

NILU – Norwegian Institute for Air Research
Søknadsfrist: 14.11.2016

Avdeling for folkehelsefag, Institutt for idrett og kroppsøving, Stilling som instituttleder

Høgskolen i Hedmark
Søknadsfrist: 23.11.2016

Førsteamanuensis (Senter for kunnskapsbasert praksis)

HØGSKOLEN I BERGEN (HiB)
Søknadsfrist: 27.11.2016

Prosjektleder (førsteamanuensis) i pedagogikk

Høgskolen i Lillehammer
Søknadsfrist: 24.10.2016

Dekan (Fakultet for humaniora og pedagogikk)

Universitetet i Agder, (UiA)
Søknadsfrist: 20.11.2016

Postdoktor i folkehelse

Universitetet i Agder, (UiA)
Søknadsfrist: 20.11.2016

Doktorgradsstipendiat i språkvitenskap med fokus på IKT i undervisning

Universitetet i Agder, (UiA)
Søknadsfrist: 15.11.2016
Viser siste 15 annonser. Basen inneholder flere annonser, vennligst benytt søkefunksjonen.

Nytt om navn

Aksel Hagen og Randi Bredvold

Førsteamanuensis Aksel Hagen er konstituert som dekan, og førsteamanuensis Randi Bredvold som prodekan i 50 prosent stilling ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap med virkning fra 1. januar 2017. Dekanatet er konstituert av rektor for ett år.

Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) tilbyr studier i økonomi og administrasjon, organisasjon og ledelse samt reiselivsfag i form av årsstudier og bachelorstudier.

Bildet viser fra venstre prodekan Randi Bredvold, rektor Kathrine Skretting og dekan Aksel Hagen.

Les mer her


Les om flere navn