Siste 15 annonser (av totalt 415)

Førsteamanuensis i samfunnsvitenskap

Nord universitet
Søknadsfrist: 01.04.2018

Seniorrådgiver/rådgiver - Open Access

Nord universitet
Søknadsfrist: 04.03.2018

Studieledere innen grunnskolelærerutdanningen - Levanger

Nord universitet
Søknadsfrist: 25.02.2018

Førsteamanuensis i elektronikk, fagretning innebygd elektronikk og digital signalbehandling

UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 09.03.2018

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i satellitteknologi, jordovervåkning og satellitt databehandling

UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 09.03.2018

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i sykepleie

UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 11.03.2018

Vikariat som universitetslektor i naturfag

UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 11.03.2018

Kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør

Universitetet i Oslo, (UiO)
Søknadsfrist: 05.03.2018

Doctoral Research Fellowship in Media Studies with specialization in political participation and social media

University of Oslo, (UiO)
Søknadsfrist: 12.03.2018

Teknisk eiendomsforvalter til nytt teknisk avansert bygg

Veterinærinstituttet
Søknadsfrist: 28.02.2018

Dekan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 12.03.2018

Instituttlederstøtte

OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 15.03.2018

MSCA Fellow - Responsible Innovation

OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 30.03.2018

Professor/ associate professor in Computer Science

OsloMet - Oslo Metropolitan University
Søknadsfrist: 03.04.2018

Forsker innen Data Science

SINTEF
Søknadsfrist: 16.03.2018
Viser siste 15 annonser. Basen inneholder flere annonser, vennligst benytt søkefunksjonen.

Nytt om navn

Eirin Abrahamsen

Eirin Abrahamsen (31) fra Sandnes har i sin doktoravhandling utviklet bedre og mer miljøvennlige kjemikalier som kan hindre isdannelse i gassrørledninger.

Abrahamsen disputerte til doktorgraden ved Universitetet i Stavanger 1. februar.

Når naturgass og vann blir utsatt for høyt trykk og kalde sjøbunnstemperaturer, kan det føre til en type ising som skaper problemer. Is-lignende strukturer kalt gasshydrater kan tette rørledningene og dermed hindre produksjon og transport av olje og gass.

Ofte brukes en slags frostvæske for å forhindre dannelse av gasshydrater, men problemet er at du må ha store mengder for at det skal være effektivt.

De siste 10-20 årene har det vært stor interesse for alternativer, som for eksempel lavdoserings hydrat-inhibitorer, forkortet LDHI-er. Dette er kjemikalier som kan brukes i stedet for, eller sammen med frostvæskene. På grunn av de strenge HMS-reglene i Norge er det svært få kjemikalier av denne typen som brukes i Nordsjøen i dag.

I sitt doktorgradsarbeid har Abrahamsen utviklet og testet mange ulike og nye typer LDHI-er. Flere av disse har gitt gode resultater, spesielt én type ga god effekt samtidig som den er miljøvennlig nok til å brukes på norsk sokkel.

I sitt doktorgradsarbeid har Abrahamsen vært tilknyttet Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi (IKBM) ved UiS. Abrahamsens avhandling har tittelen «Investigation of New Classes of Low Dosage Hydrate Inhibitors».


Les om flere navn