LEDIG STILLING VED NMBU

Førsteamanuensis i organisasjon og ledelsesfag (inntil to stillinger)

Søknadsfrist: 01.05.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Handelshøyskolen

Handelshøyskolen utdanner siviløkonomer og samfunnsøkonomer.

Den har ansvaret for bachelor- og masterprogrammer i økonomi og administrasjon og i samfunnsøkonomi, dessuten et masterprogram i entreprenørskap og innovasjon og et masterprogram bioøkonomi. Skolen har også ansvar for en nettbasert årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse.I studieprogrammene er det til sammen ca. 850 programstudenter og 500 studenter deltar på våre digitale studietilbud. I tillegg kommer ca. 45 PhD studenter. Handelshøyskolen har ca. 55 ansatte, og har et aktivt forskningsmiljø - som spenner over ulike fagfelt.

For mer informasjon, www.nmbu.no/hh

Vil du være med på å videreutvikle et sterkt fagmiljø innenfor organisasjon og ledelse ved NMBU?

Om stillingen

Ved Handelshøyskolen NMBU er det nå ledig inntil to faste stillinger som førsteamanuensis .

Vi ser etter kandidater med kompetanse innen ledelse, organisasjon eller entreprenørskap. Kandidater med et engasjement for bærekraft og grønn omstilling vil passe godt inn i Handelshøyskolens strategi.

Du vil bli en del av et forskningstungt miljø som publiserer i ledende tidsskrifter. Videre vil du bli en del av et fagmiljø som jobber aktivt med å tiltrekke seg ekstern finansiering og for å posisjonere Handelshøyskolen som en ledende aktør innen forskning på organisasjon og ledelsesområdet. Vi er opptatt av at forskningen skal ha praktisk relevans for beslutningstakere i næringsliv og offentlig forvaltning. Du vil også bli en del av en faggruppe innen ledelse og entreprenørskap og få mulighet til å veilede PhD stipendiater.

I tillegg til undervisning i eksisterende programmer vil du være med på å videreutvikle Handelshøyskolens utdanningstilbud. Det er stor etterspørsel når det gjelder etter- og videreutdanning, spesielt nettbaserte programmer, innenfor organisasjon og ledelsesfag. NMBU har Norges mest fornøyde universitetsstudenter., og vi trenger deg som har oppdatert og relevant kunnskap innen fagområdet og brenner for nye læringsmetoder, studentaktiv læring, nettbasert undervisning, og livslang læring.

Vi ser etter kandidater med sterk interesse for forskning og pedagogisk utviklingsarbeid. I vurderingen vil vi spesielt vektlegge publisering fra de siste fem år. Søkere i siste seks måneder av doktorgradsarbeidet kan søke, men tiltredelse forutsetter at avhandlingen er godkjent og forsvart.

Kandidater som kvalifiserer for opprykk til professor kan etter ansettelse søke om dette i henhold til universitets retningslinjer.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgavene i stillingen er undervisning og forskning.

Som vår nyansatte medarbeider vil du bruke en betydelig del av din arbeidstid på forskning, innenfor Handelshøyskolen NMBU sine fagområder og i samarbeid med dine nye kolleger. Vi forventer at du publiserer jevnlig i fagfellevurderte tidsskrifter, søker på eksternt finansierte prosjekter og bidrar til å profilere Handelshøyskolen som en ledende aktør innenfor dine fagområder.

Som ansatt må du kunne undervise i ulike emner i vår studieportefølje, både generelle emner og mer spesialiserte fag. Videre vil du være med på å utvikle nye kurs og studieprogrammer, inkludert nettbaserte kurs for etter- og videreutdanningsmarkedet.

En del av arbeidsoppgavene vil også være å delta i samarbeidsprosjekter med arbeidslivet. Det forventes også at du ivaretar administrative og andre fellesoppgaver ved fakultetet i samarbeid med kolleger og studenter.

Veiledning av doktorgrads- og masterstudenter inngår i stillingen.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

  • Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet.

Det kreves:

  • Doktorgrad i organisasjon og ledelsesfag eller tilsvarende
  • Flytende (muntlig og skriftlig) i skandinavisk språk og engelsk

Følgende kvalifikasjoner vektlegges:

  • Erfaring med eksperimentelle og/eller kvantitative forskningsmetoder
  • Erfaring og engasjement innen bærekraftig utvikling og grønn omstilling.

Undervisningsfaglige kvalifikasjonskrav:

  • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning og/eller undervisning og veiledning
  • Grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.
  • Erfaring med å undervise og tilrettelegge for nettbaserte emner er ønskelig

De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år etter ansettelsen.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Handelshøyskolen ved NMBU har et energisk miljø med stor åpenhet og takhøyde. Vi ønsker medarbeidere som aktivt bidrar sosialt og faglig i samspill med kolleger.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stilling som førsteamanuensis innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnstrinn 70-82 (NOK 692.400-919.200). For særlig godt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes.

NMBU ønsker flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Nærmere opplysninger ved:

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra det sakkyndige utvalget vil bli sendt til alle søkere.

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 1. mai 2024

Søker til førsteamanuensis-stilling vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det for arbeider med flere forfattere er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Alle søkere skal vedlegge dokumentasjon av sin utdanningsfaglige kompetanse, kalt en pedagogisk mappe. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 24/02042 til NMBU, Handelshøyskolen, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen søknadsfristen.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS