LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i International Business

Søknadsfrist: 016.06.2024

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.

Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Handelshøyskolen er det ledig inntil syv 100% stillinger som doktorgradsstipendiat innenfor feltet International Business, for en periode på tre år. Avhengig av kandidatenes profil og akademisk erfaring kan noen bli tilbudt fire års kontrakt med 25 % pliktarbeid.

Handelshøyskolen ved UiA er en anerkjent handelshøyskole og internasjonalt akkreditert gjennom AACSB. Handelshøyskolen ligger i toppsjiktet på forskningsresultater per faglig årsverk i Norge, og vårt doktorgradsprogram er et av Europas ledende programmer innenfor International Business. Vi utdanner kandidater med et globalt tankesett som innehar god kunnskap om moderne forskningsmetoder. Våre uteksaminerte kandidater får gode jobber både i akademia og næringslivet, og publiserer i internasjonale topp rangerte journaler. Doktorgradsprogrammet inkluderer rundt 50 kandidater fra hele verden som jobber tett sammen med høyt motiverte veiledere. For mer informasjon om doktorgradsprogrammet, se nettsiden vår

Arbeidssted er for tiden campus Kristiansand. Oppstart av ny kohort vil være februar 2025.

Arbeidsoppgaver

For å opprettholde og styrke Handelshøyskolens sterke posisjon innenfor feltet International Business, vil vi starte opp en ny ph.d.-kohort i 2025. Tematisk må prosjektene ligge innenfor fagfeltet International Business (bredt definert), og kandidatene vil tas opp på spesialiseringen i International Business.

I vårt ph.d.-program har vi stort fokus på at forskningsprosjektet må være nært knyttet til kompetansen og forskningsfeltet til foreslått veileder. Kandidater må derfor ha vært i kontakt med potensielle veiledere for å diskutere aktuelle forskningsprosjekter før innlevering av søknaden. Besøk vår nettside for mer informasjon om professorer som er tilgjengelige for veiledning, og forskningsfeltene de kan veilede på (ikke uttømmende liste).

Prosjekter som er av strategisk viktighet for Handelshøyskolens forskningsmiljøer vil prioriteres. Ph.d.-prosjekter som innebærer et utenlandsopphold/cotutelle-avtale ved et samarbeidende universitet, med en varighet på minst et år, kan også bli gitt prioritet. Videre er det en fordel om prosjektet kan knyttes til FNs bærekraftsmål.

En mer detaljert beskrivelse av stillingen kan finnes nedenfor.

Nødvendige kvalifikasjoner

Søknader fra kandidater som allerede har en doktorgrad vil normalt ikke bli vurdert.

 • Utdanning som tilsvarer femårig mastergrad i Norge innenfor et relevant fagområde som f.eks International Business, ledelse, strategi, markedsføring, psykologi, entreprenørskap, innovasjon og kunnskapsutvkling, finans eller økonomi. Kandidater som er i avslutningsfasen av en master kan også søke så lenge graden er oppnådd før oppstart på ph.d.
 • Godt forskningsprosjekt med en sterk faglig tilknytning til den foreslåtte veilederen
 • Flytende engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Det er en forutsetning at de som ansettes også tas opp på ph.d.-programmet, og må derfor forholde seg til opptakskravene som er fremsatt i våre utfyllende regler.

Det forventes at kandidater som er tatt opp på programmet deltar aktivt i fakultetets forskningsmiljø og ph.d.-programmets aktiviteter, og residensplikt er regulert i ph.d.-avtalen. Kandidater som kommer utenfor EU forventes å ordne visum i tide.

Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat framgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad og/eller bachelorgrad fra et anerkjent universitet eller handelshøyskole, fortrinnsvis AACSB eller EQUIS-akkreditert.
 • En faglig sterk prosjektskisse med stort forskningspotensial
 • Erfaring innen International Business-feltet og/eller andre relevante forskningsfelt
 • Kompetanse innenfor kvalitativ, kvantitativ og/eller andre eksperimentelle forskningsmetoder
 • Gode ferdigheter innen engelsk akademisk skriving
 • For kvantitative prosjektideer; grunnleggende eller avanserte programmeringskunnskaper med evne til å gjennomføre analyser med ulike statistiske programmer (eks SPSS, Stata, Jamovi, R, Python, SmartPLS, LISREL, etc.).
 • For kvalitative prosjektideer; grunnleggende eller avansert kjennskap til ulike kvalitative analyseverktøy (eks NVIVO, MAXQDA etc) eller kjennskap til kvalitative metodikker (som for eks. tematisk analyse, innholdsanalyse, grounded theory, diskursanalyse etc).
 • For noen av stillingene kan gode kunnskaper i et norsk eller annet skandinavisk språk være nødvendig.

Akademiske resultater, internasjonal erfaring og tidligere forskningsaktivitet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • God evne til å arbeide målrettet, strukturert og selvstendig
 • God evne til å håndtere stress samt å levere i henhold til korte tidsfrister
 • Gode samarbeidsevner
 • Kreativ og ha evne til å tenke utenfor boksen

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En høykvalitets doktorgrad fra en internasjonalt akkreditert institusjon gjennom AACSB
 • Et forskningsmiljø karakterisert av ledende forskere innenfor international business, entreprenørskap, alternativ finans, regionale innovasjonssystemer og økonomi for å nevne noen
 • En faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillinga lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr. 532 200 brutto pr. år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er prega av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Tilsetting gjøres av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varsla i forkant ved eventuell offentliggjøring. 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål med karakterer
 • Sammendrag av masteroppgave/hovedfagsoppgave (1 side)
 • Vitenskapelig arbeid og publikasjoner, samt liste over disse
 • Prosjektbeskrivelse på maksimum 3 sider (Times New Roman, enkel linjeavstad, font størrelse 12), inklusiv litteraturliste. Skissa skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiv, materiale, framdriftsplan og metoder. Skissen må vise til en internasjonal dimensjon.
 • Motivasjonsbrev (maksimum én side) inkludert en forklaring på hvordan forskningsprosjektet passer innenfor feltet International Business og med den foreslåtte veilederen, hvorvidt det er ønskelig med opphold i utlandet ved en av våre partnerinstitusjoner for en periode, og eventuell informasjon om erfaring med undervisning eller forskning akademiske erfaringer som kan være relevant
 • Oversikt over akademiske publikasjoner eller andre forskningsprosjekter (om relevant)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller på engelsk.

Søknadsfrist: 16.06.24.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillinga:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS