LEDIG STILLING VED NMBU

Førstelektor / universitetslektor innen kirurgi

Søknadsfrist: 03.05.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Vi søker engasjert smådyrkirurg til Dyresykehuset – smådyr

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for smådyrsykdommer, er det ledig 100% fast stilling som førstelektor/universitetslektor innen kirurgi smådyr.

Ved kirurgisk enhet utfører vi utredninger og operasjoner innen alle områder av kirurgifaget, og som henvisningsklinikk mottar vi mange interessante og utfordrende kasus. Vi har toppmoderne lokaler og velutstyrte operasjonssaler, noe som bidrar til optimale muligheter for behandling av pasientene, samt utvikling av egen kompetanse.

Kirurgisk enhet er en del av et stort fagmiljø, og vi samarbeider tett med fagpersoner innen anestesi, radiologi, medisin, nevrologi, onkologi, reproduksjon/obstetrikk og klinisk patologi.

Som førstelektor/universitetslektor vil du være en viktig faglig veileder og støttespiller for de andre kirurgene og studentene. Du vil hovedsakelig delta i klinikk- og undervisningsaktivitet.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig veiledning av kirurgene.
 • Klinisk arbeid ved kirurgisk enhet.
 • Undervisning og veiledning av veterinærstudenter og veterinærer i utdanningsstillinger (interns, residents).
 • Administrative oppgaver knyttet til drift av enheten.
 • Beredskapsvakt i kirurgi.

Kompetanse

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon.
 • Internasjonal spesialistgrad innen smådyrkirurgi; Diplomat ECVS/ACVS - eller eventuelt «residency trained»
 • Gode språkkunnskaper i et skandinavisk språk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Den som ved tilsetting ikke kan dokumentere grunnleggende pedagogiske kvalifikasjoner, vil bli pålagt å oppnå slike kvalifikasjoner innen en to-års periode etter ansettelse som universitetslektor/førstelektor.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Undervisningserfaring på universitetsnivå.

Ønskede personlige egenskaper:

 • Interesse og motivasjon for undervisning og veiledning.
 • Fleksibel og løsningsorientert innstilling.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.

Personlig egnethet tillegges vekt

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1198 Førstelektor, ltr. 68-88 NOK 667.700 - 1.078.600, avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Dersom en kandidat har gjennomført residency i veterinær smådyrkirurgi, men foreløpig ikke har oppnådd diplomatstatus, kan stillingen gjøres om til en 3-årig midlertidig stilling som universitetslektor. Det vil da være mulighet til å søke om fast ansettelse dersom kandidaten består eksamen og oppnår diplomatstatus innen denne tre-års perioden.

Stilling innplasseres i så fall i stillingskode 1009 Universitetslektor, ltr. 54-85 NOK 532.200 – 996.000, avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

Generell informasjon til søkere.

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 03.05.2024

Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse i en pedagogisk mappe. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førstelektor.

Din CV må legges inn i Jobbnorge CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 24/01973 til NMBU, Veterinærhøgskolen, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen søknadsfristen.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Vi gjør oppmerksom på at rapporten fra sakkyndig komite vil bli sendt til alle søkere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS