Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent -  Institutt for klinisk medisin

Søknadsfrist: 06.05.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Vi søker seniorkonsulent til klinikkadministrasjonen ved Institutt for klinisk medisin.

Institutt for klinisk medisin (Klinmed) har ledig en 100 % fast stilling som seniorkonsulent tilknyttet Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA). PHA er en stor klinikk med ca. 135 ansatte i universitetslinjen. Den som tilsettes vil få et bredt spekter av arbeidsoppgaver og være nært tilknyttet våre forskningsmiljøer.

Vi søker en motivert, hyggelig og fleksibel medarbeider med stor arbeidskapasitet som trives med å følge opp flere ulike oppgaver samtidig. Stillingen rapporterer til avdelingsleder Agnete Hager.

Hovedarbeidssted for stillingen vil p.t. være Gaustad sykehus. Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Innkjøp og fakturabehandling.
 • Spørringer i økonomirapporteringssystemet Tableau.
 • Attestasjon av reiseregninger og refusjoner.
 • Vedlikehold og oppdatering av nettsider for klinikkenes forskergrupper og avdelinger.
 • Kontrollering av publikasjoner i det nasjonale forskningsinformasjonssystemet CRISTIN.
 • Andre administrative oppgaver innenfor forskningsstøtte.

Arbeidsoppgavene utføres i nært samarbeid med forskningsmiljøene, de andre administrativt ansatte i klinikken og øvrige ansatte ved Klinmed. Arbeidsoppgavene krever høy grad av selvstendighet og koordineringsevne. Andre administrative oppgaver kan bli aktuelt, og arbeidsoppgavene/klinikktilhørighet vil kunne endres over tid avhengig av Klinmeds oppgave- og prosjektportefølje.

Kvalifikasjonskrav 

 • Utdanning fra universitet/høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå innen relevant fagområde. Relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder kan erstatte det formelle utdanningskravet.
 • Minimum 2 års relevant arbeidserfaing.
 • Erfaring innenfor den skisserte oppgaveporteføljen.
 • God kjennskap til Word, Excel og Outlook er et krav. Kjennskap til DFØs administrative systemer, Tableau og CRISTIN vil vektlegges.
 • Kjennskap til aktuelt regelverk, bl.a. statlig reiseregulativ og regelverk for innkjøp i offentlig sektor, vil vektlegges.
 • Erfaring med nettpublisering er ønskelig.
 • Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Er fleksibel, løsningsorientert, hyggelig og serviceinnstilt.
 • Jobber strukturert og har høy evne til selvstendig planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaver.
 • Har godt humør og tåler periodevis stort arbeidspress og pågang fra flere kanter.
 • Har gode samarbeidsevner og evne til å skape et godt arbeidsmiljø rundt deg.
 • Raskt kan sette deg inn i nye oppgaver og systemer.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent stillingskode 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 565 900 og kr 615 700, avhengig av kompetanse.
 • Et hyggelig arbeidsmiljø og en variert stilling i grenseflaten mellom universitet og sykehus.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev.
 • CV med 2-3 referanser (fullstendig oversikt over utdanning, relevant yrkespraksis og eventuelt annen kvalifiserende virksomhet).
 • Kopi av vitnemål/karakterutskrifter.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder Agnete Hager, e-post: agnete.hager@medisin.uio.no, mobil: 928 50 252

For spørsmål om elektronisk søknad: HR-rådgiver Thoril Kristiansen, e-post: thoril.kristiansen@medisin.uio.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS