Spennende jobbmulighet ved Akvaplan-niva!

Forsker / seniorforsker (hav- og kyst-forvaltning)

Søknadsfrist: 19.05.2024

Akvaplan-niva AS

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). NIVA-gruppen består av stiftelsen NIVA, og de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile og NIVA China Ltd med over 400 ansatte og sterke fagmiljø. Akvaplan-niva har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og kontorer i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Bergen og Reykjavik. Vi har pr i dag 130 ansatte. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya, ca 2 mil fra Tromsø sentrum.

Vi tilbyr rådgivningstjenester og FoU-bistand innen akvakultur for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer. Forskning er en meget viktig del av vår virksomhet og våre forskere har kompetanse innen biologi, økologi, økotoksikologi, kjemi og oseanografi. Våre viktigste kundegrupper er havbruksnæringen, energi-sektoren og ulike forskningsfond. Akvaplan-niva er ISO 9001 sertifisert og har egne kjemiske og biologiske laboratorier som er akkreditert i henhold til anerkjente standarder.

Akvaplan-niva har behov for å styrke samfunnsvitenskapelig kompetanse og søker en forsker/seniorforsker med kompetanse og erfaring fra hav- og kyst-forvaltning. Vi er involvert i flere prosjekt der vi studerer regelverk og forvaltning av våre havområder og aktivitetene som påvirker dem, samt hvordan politikk og forvaltning bidrar til levedyktige kystsamfunn og næringer. I tillegg til typiske forskningsprosjekter jobber vi med rådgivning til både offentlig og privat sektor. Hos oss vil du møte et sterkt og kreativt fagmiljø, med stort rom for nye ideer, stor fleksibilitet og spennende arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og gjennomføre forskningsprosjekter i dialog med kunder, brukere og forskningskolleger, internt og eksternt.
 • Arbeide på en integrert måte, på tvers av avdelinger, med Akvaplan-niva's andre forskere, som hovedsakelig har bakgrunn innen forskjellige naturvitenskapelige fagområder.
 • Bidra til tverrfaglige forskningsprosjekter ledet av Akvaplan-niva eller samarbeidende institutter nasjonalt og internasjonalt.
 • Publisere forskningsresultater i fagfellevurderte tidsskrifter og presentere forskning på konferanser og workshops.

Kvalifikasjoner:

 • PhD og erfaring innen hav- og miljørett og styresett, forvaltning av naturresurser e.l.
 • Erfaring med samproduksjon av forskningsresultater, intervjuer, og spørreundersøkelser
 • En god oversikt over norsk og europeisk regelverk innenfor hav- og kyst-forvaltning
 • Dokumentert erfaring med anskaffelse og koordinering av større tverrfaglige anvendte forsknings- og innovasjonsprosjekter.
 • Dokumentert erfaring med vitenskapelig publisering.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på engelsk.

Personlige ferdigheter:

 • Vi leter etter en entusiastisk, positiv og målrettet kandidat med gode samarbeids- og kommunikasjons-evner, som ønsker å jobbe i en tverrfaglig forskningsgruppe.
 • Vi søker en fleksibel kandidat som har evne til å jobbe variert.
 • Kandidaten må evne å jobbe analytisk og strukturert.
 • Evne til å designe, organisere og gjennomføre prosjekter er av avgjørende betydning
 • Evne til å tilpasse seg endringer og til å håndtere utfordringer er viktig.

Det er en fordel om du har:

 • Erfaring med å skrive forskningssøknader.
 • Et godt etablert internasjonalt nettverk.
 • Relevant erfaring utenfor akademisk sektor.
 • Gode ferdigheter i norsk; muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Jobb i et utviklingsorientert og ekspanderende selskap.
 • Teamarbeid med dyktige kollegaer i et internasjonalt forsknings- og rådgivningsmiljø.
 • Faglige utfordringer og meningsfullt arbeid, hvor du kan bidra til bærekraftig utvikling av ulike næringer.
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Et godt sosialt og kreativt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser, herunder gode pensjons- og velferds-ordninger

Arbeidssted vil være Tromsø eller Trondheim.

Webcruiter-ID: 4803817265

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Powered by Labrador CMS