SPENNENDE JOBBMULIGHET VED NINA!

Forskningsdirektører

Søknadsfrist: 29.04.2024

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for naturforskning, NINA, er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur-samfunn. Vi er det største forskningsinstituttet innenfor anvendt økologi i Norge med over 330 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim på NTNU campus Gløshaugen. Vi har forskningsavdelinger i Oslo, Lillehammer, Bergen og Tromsø. I tillegg driver NINA Rovdata, avlsstasjon for fjellrev på Oppdal, en forskningsstasjon og en genbank for vill laksefisk på Ims i Sandnes.

Les mer om NINA på vår nettside www.nina.no.

NINA er en attraktiv og effektiv kunnskapsbedrift, som bidrar til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere og formidle forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn. Vi er et veldrevet, godt posisjonert og respektert forskningsinstitutt. Som kunnskapsleverandør innenfor anvendt økologi bidrar vi hver dag sammen med våre oppdragsgivere til å finne løsninger for en bærekraftig utvikling, nasjonalt og internasjonalt.

Som følge av økt etterspørsel og sterk vekst gjør vi tilpasninger i lederstrukturen. Vi søker nå etter fire forskningsdirektører som skal lede hvert sitt overordnede område med ulik geografisk tilhørighet:

  • Natur, areal og samfunn (arbeidssted Oslo)
  • Land og biodiversitet (arbeidssted Trondheim)
  • Vann og vassdrag (arbeidssted Trondheim)
  • Arktisk og kyst (arbeidssted Tromsø)

De fire nye forskningsdirektørene vil rapportere til administrerende direktør, ha resultatansvar for sitt fagområde og inngå i toppledelsen. NINAs kunnskap og kompetanse er etterspurt, det krever god organisering, effektive arbeidsformer og god kultur for samarbeid i hele virksomheten.

Et kjennetegn ved NINA er at vi har kompetanse på samme fagområder på flere lokasjoner. De fire forskningsdirektørene får et særskilt ansvar for at vi samarbeider godt internt, og at vi videreutvikler vår dynamiske arbeidsform med mye samarbeid på tvers i organisasjonen. Vår brede tilnærming fordrer også godt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og organisasjoner.

Hos oss vil du: 

Få en interessant og utfordrende nøkkelrolle i en attraktiv og effektiv kunnskapsbedrift, kjennetegnet av en sterk og god NINA-kultur og en smidig organisering og arbeidsform. Du får stor innflytelse på både egen og NINAs videre utvikling.

Vi tilbyr:

  • en spennende lederstilling i et av Europas fremste miljøinstitutter
  • konkurransedyktig lønn og arbeidsbetingelser
  • fleksibel arbeidstidsordning
  • god pensjonsordning og gruppelivsforsikring
  • et godt arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

For ytterligere informasjon ta gjerne kontakt med administrerende direktør Norunn S. Myklebust, tlf. 930 24 633, eller vår rådgiver i Headvisor AS, Kirsti Kalseth Sjøhaug tlf. 977 31 680. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknadsfrist: 29.04.2024, men vi ønsker gjerne at du viser interesse i god tid før fristens utløp. Du søker via: www.headvisor.no.

Fullstendige utlysningstekster samt søknadsskjema for de ulike stillingen finner du på linkene nedenfor:

Forskningsdirektør Natur, areal og samfunn (Oslo)

Forskningsdirektør Vann og vassdrag (Trondheim)

Forskningsdirektør Land og biodiversitet (Trondheim)

Forskningsdirektør Ark􀆟sk og kyst (Tromsø)

Powered by Labrador CMS