LEDIG STILLING VED NILU

Kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 02.05.2024

NILU

NILU er et norsk, uavhengig klima- og miljøforskningsinstitutt stiftet i 1969.

Vi startet som et luftforskningsinstitutt, men har utvidet til å i dag forske på nær alle sider av hvordan mennesker, klima og miljø påvirker hverandre.

Vårt mål er bedre livskvalitet for alle! Det bidrar vi til gjennom vår forskning på atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet, miljøgifter, helseeffekter, bærekraftige systemer, sirkulærøkonomi og digitalisering. Til sammen muliggjør dette bærekraftige løsninger på aktuelle samfunns- og næringslivsutfordringer.

NILU drives som en nonprofit stiftelse. Det betyr at alt overskudd går tilbake til drift og utvikling av samfunnsnyttige forskningstjenester.

Vi legger dessuten stor vekt på åpen forskning, åpen publisering og åpen kildekode – fordi kunnskap er til for å deles.

Vår største styrke ligger i våre fremragende ansatte. De bidrar til at NILU har en ledende posisjon både nasjonalt og internasjonalt – og et trivelig arbeidsmiljø.

På NILU er alle medarbeidere likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnivå, trosbekjennelse/livssyn, språk, kulturelle forskjeller og seksuell legning. Vi respekterer og verdsetter individuelle egenskaper, og aksepterer ikke noen form for diskriminering. Hos oss er alle velkommen.

Er du vår nye medarbeider? Vi gleder oss til å høre fra deg!

NILU jobber for klimaet, miljøet og vår felles fremtid. Nå trenger vi en ny kommunikasjonsrådgiver!

Om stillingen

Det skjer mye på NILU for tiden. En ting er den fremragende forskningen vår. En annen ting er vår nye visuelle identitet, som vi stadig finner nye bruksområder for.

I tråd med vår strategi ønsker vi å bli mer kjent blant «folk flest», og bli en enda mer attraktiv arbeidsgiver. Samtidig skal vi ta godt vare på de flotte ansatte vi allerede har, så god internkommunikasjon og å bygge gode relasjoner på arbeidsplassen er viktig for oss.

Som del av dette arbeidet, og mye mer, er vi ute etter en driftig kommunikasjonsrådgiver. Drømmen er en kollega som er glad i folk og liker å skrive, om alt fra mikroplast i Arktis og miljøgifter i hybelkaniner til klimagasser i atmosfæren og svevestøvforurensning i norske byer.

Kan du også ta bilder og gjøre videoopptak til bruk på web og sosiale medier er det en fordel. Noe aktivitet forbundet med deltakelse på fagmesser og karrieredager i skjæringspunktet mot employer branding/HR er også aktuelt.

NILU har ansatte fra mange ulike land, så vi forventer at du kommuniserer særdeles godt på norsk – og nesten like godt på engelsk.

Arbeidsoppgaver

Andre arbeidsoppgaver vi ser for oss er å:

 • Finne og formidle de gode historiene om klima- og miljøforskningen vår
 • Være kommunikasjonsfaglig støttespiller for forskerne
 • Bidra til økt synlighet overfor våre målgrupper
 • Utføre enkel nettredigering
 • Skape innhold på sosiale medier

Stillingen er en del av vår HR- og kommunikasjonsavdeling. Vi har ansvar for intern og ekstern kommunikasjon, HR, HMS og employer branding/rekruttering. Bibliotek og resepsjon inngår også i avdelingen.

Personlige egenskaper og kvalifikasjonskrav

Vi ser for oss at:

 • Du er nysgjerrig, omgjengelig og liker å lære nye ting
 • Du skriver godt, og evner å formidle lettfattelige budskap som inspirerer
 • Du er god til å bygge relasjoner, samarbeider gjerne på tvers av fagbakgrunn og tør å by på deg selv i et arbeidsmiljø som er profesjonelt, men uhøytidelig
 • Du tar gjerne i et tak der du ser muligheter for forbedring
 • Du er interessert i miljø- og klimaspørsmål

 Vi krever at:

 • Du har minst tre års høyere utdanning innen kommunikasjon, journalistikk, medievitenskap eller liknende områder. Særlig relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning.
 • Du har minimum 5 års erfaring som kommunikasjonsrådgiver, gjerne fra instituttsektoren.
 • Du har særdeles gode norskkunnskaper (skriftlig og muntlig) og gode engelskkunnskaper.
 • Det er en fordel om du har noe kompetanse innen film/lyd/bilde.

Vi tilbyr

På NILU jobber vi for vår felles fremtid. Vår forskning skal bidra til godt klima, sunt miljø og bærekraftige samfunnsløsninger. Det betyr at jobb ikke bare er jobb: Det vi gjør i løpet av en dag gjør en forskjell. 

Samtidig tror vi på en sunn balanse mellom arbeid og fritid. Vi tilbyr fleksitid, hjemmekontoravtaler, sponset trening og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale. 

I din arbeidshverdag på NILU møter du: 

 • Et internasjonalt og tverrfaglig miljø med hyggelige kollegaer fra hele verden 
 • Stor kreativitet og raus kunnskapsdeling 
 • Bred erfaring og gode faglige utviklingsmuligheter 
 • Et globalt nettverk av samarbeidspartnere 

De fleste av våre ca. 190 ansatte jobber ved hovedkontoret på Kjeller, en kort togtur fra Oslo. Vi har også kontorer i Tromsø og Trondheim, og et datterselskap i Gøteborg.

Spørsmål om stillingen

Vi ønsker oss en kortfattet søknad, med CV og kopier av vitnemål og attester.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • Kommunikasjonssjef Christine Forsetlund Solbakken på mobil 41 61 21 81, eller på epost cfs@nilu.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS