Spennende jobbmulighet ved avdelingen Klimatilpasning og hydrodynamikk ved Ngi!

Seniorforsker - klimatilpasning

Søknadsfrist: Snarest

Norges Geotekniske Institutt

Siden 1950-tallet har vi på NGI vært hekta på jord, berg og snø. Vår ekspertise innen Offshore energi; Bygg, anlegg og samferdsel; Naturfare; og Miljøteknologi er etterspurt i store deler av verden.

NGI – Norges Geotekniske Institutt – lever av å bringe sammen mennesker med unik spisskompetanse innenfor geoteknikk og geofag for å løse utfordringer samfunnet står overfor. Blant annet må vi tilpasse oss et klima i rask endring. Samfunnsutfordringene krever at vi forsker på, utvikler og tar i bruk ny kunnskap og nye løsninger som ligger innenfor naturens tålegrenser.

Er du en seniorforsker med engasjement og erfaring innen klimarelaterte naturfarer og/eller klimatilpasning?

Bli kjent med NGI - Norges Geotekniske Institutt

NGI – Norges Geotekniske Institutt – lever av å bringe sammen mennesker med unik spisskompetanse innenfor geoteknikk og geofag for å løse utfordringer samfunnet står overfor. Blant annet må vi tilpasse oss et klima i rask endring. Samfunnsutfordringene krever at vi forsker på, utvikler og tar i bruk ny kunnskap og nye løsninger som ligger innenfor naturens tålegrenser. 

Vårt markedsområde Naturfare ser et økende behov for anvendt forskning og rådgivning innen klimatilpasning. Er du en seniorforsker med engasjement og erfaring innen klimarelaterte naturfarer og/eller klimatilpasning? Da har NGI en stilling som passer for deg ved vårt hovedkontor i Oslo! 

Hva består rollen av? 

Som seniorforsker i avdelingen Klimatilpasning og hydrodynamikk vil du bidra med både forskning og rådgivning innen klimatilpasning. Vi er i dag en tverrfaglig avdeling som jobber med prosjekter innen flom og overvann, havnivåstigning og stormflo, skred og erosjon, naturbaserte løsninger og andre tiltak for å tilpasse samfunn og infrastruktur til et endret klima. I denne rollen vil du styrke avdelingen videre ved å lede prosjekter innen ovennevnte fagområder, samarbeide med partnere, oppdragsgivere og kollegaer, samt veilede yngre medarbeidere og tilknyttede studenter. 

I rollen som seniorforsker er det viktig å: 

 • tenke proaktivt og innovativt innen avdelingens virksomhetsområder, med et strategisk fokus på klimatilpasning 
 • være nysgjerrig på ny kunnskap og åpen for å kunne lede store prosesser internt og eksternt, gjerne i samarbeid med kollegaer og aktører med ulike bakgrunner 
 • kunne kommunisere tydelig og godt, både skriftlig og muntlig 

Hva får du hos oss? 

I NGI vil du være en del av et aktivt, internasjonalt og inkluderende arbeidsmiljø. Du vil både kunne dra nytte av og bidra til dette, bl.a. gjennom jevnlige faglige og sosiale arrangementer. Vi legger til rette for så vel din personlige utvikling som instituttets utvikling i møte med de stadig mer omfattende klimaendringene. 

Som ansatt i NGI vil du kunne dra nytte av: 

 • varierte og meningsfylte arbeidsdager, der det prosjektbaserte arbeidet gjør at du får jobbe både individuelt og i team med løsninger samfunnet trenger 
 • kontinuerlig læring, med muligheter for videreutdanning, vitenskapelig publisering og deltagelse i ulike fagfora 
 • bredt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, med oppdrag for eller med offentlige og private aktører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner 
 • konkurransedyktige lønnsbetingelser, fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordninger 

Hva ser vi etter i deg? 

Vi ser for oss at du har følgende kvalifikasjoner: 

 • Ph.D. innenfor klimatilpasning, klimadynamikk, bærekraft, hydrologi, meteorologi, naturbaserte løsninger, naturforvaltning, samfunnssikkerhet eller arealplanlegging 
 • vitenskapelige publikasjoner innen relevante temaer 
 • minimum 10 års arbeidserfaring etter tildelt Ph.D., gjerne i eller med noe samarbeid med næringslivet 
 • erfaring med ledelse av forskningsprosjekter 
 • behersker norsk og engelsk som arbeidsspråk 

 Hvordan ser søknadsprosessen ut? 

Dersom dette høres interessant ut, ber vi deg om å sende en søknad til oss innen 5. april 2024. Søknader vil bli behandlet fortløpende. Skulle du ha spørsmål rundt stillingen, må du gjerne ta kontakt med HR-konsulent Amy Brownsword eller avdelingsleder Erlend Moster Knudsen i Klimatilpasning og hydrodynamikk. 

Vi håper å høre fra deg!

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Erlend Moster Knudsen (Head of Section Climate Adaptation & Hydrodynamics), Send melding
 • Amy Brownsword (HR Consultant), Send melding
Powered by Labrador CMS