Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiatstilling innen Klinisk ernæring

Søknadsfrist: 30.04.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

Avdeling for ernæringsvitenskap har ledig stilling som stipendiat for en periode på 3 år. Stillingen er knyttet til prosjektet "Female transition periods (menarche and menopause), CholesteRol and CardiomEtabolic rIsk fActors (FREIA)".

Selv om det er kjent at østrogen påvirker mange kardiometabolske risikofaktorer som glukose og lipider, finnes det mindre data tilgjengelig om sammenhengen mellom kolesterol og de kvinnelige reproduksjonsperioder: menstruasjon og menopause, og hvordan dette påvirker senere risiko for hjerte- og kar sykdom. Vi skal studere dette hos friske kvinner og kvinner med arvelig høyt kolesterol. Prosjektet er et samarbeid mellom universitetet i Oslo, universitetet i Tromsø og Erasmus Medical Center i Rotterdam.

Kandidaten vil bli tilknyttet seksjon for klinisk ernæring ved avdeling for ernæringsvitenskap og kandidaten vil inngå i forskningsgruppen til prof. Kirsten B Holven ved avdelingen. Professor Kirsten B Holven vil være hovedveileder for kandidaten, professor Guri Skeie ved Universitet i Tromsø og associate professor Jeanine Roeters van Lennep, Erasmus medical center, Rotterdam, Nederland vil være medveiledere.

Mer om stillingen

Ansettelsen gjelder for en periode på tre år. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Det finnes mulighet for 4-årig stilling med 25 % undervisningsplikt avhengig av faglige kvalifikasjoner og egnethet til undervisning vedmasterstudiet i klinisk ernæring og profesjonsstudiet i medisin.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Søkere bes om å sette seg inn i retningslinjene for opptak ved Det medisinske fakultet. Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside.

Vi ser etter kvalifiserte og motiverte søkere som har personlige forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Vi tilbyr kompetanseutvikling innen ernæringsforskning i et stimulerende akademisk miljø og med nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjektet
 • Ansvarlig for litteratursøk og oppsummering
 • Ansvarlig for DAGs (directed acyclic graphs) og statistiske analyser som f.eks. multippel lineær regresjon, logistisk regresjon og mixed model analyser
 • Bearbeiding og presentasjon av data

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Kvalifikasjoner 

 • Fullført og bestått mastergrad i klinisk ernæring eller tilsvarende utdanning.
 • Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 60 studiepoeng.
 • Tidligere erfaring med prosjekter innenfor samme målgruppe (pasienter med dyslipidemier) vektlegges.
 • Kompetanse og interesse for å jobbe med store datasett og statistiske analyser.
 • Tidligere vitenskapelig publikasjoner eller manuskripter innen ernæringsforskning vektlegges.
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper (muntlig og skriftlig).

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Selvstendig, ressurseffektiv, samarbeidsvillig, kreativ, lojal, pålitelig, nøye, entusiastisk, nysgjerrig, og vennlig er egenskaper som vil bli satt pris på. Dokumentert evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Entusiastisk veiledning i et stimulerende og hyggelig akademisk miljø
 • Lønn fra kr. 532 200 til kr. 575 400 avhengig av kompetanse i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid), kopier av vitnemål (inkludert karakterutskrifter) og attester, fullstendig publikasjonsliste.
 • Navn på 2-3 referansepersoner, hvem de er og hvordan de kan nås.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Professor Kirsten B Holven, kirsten.holven@medisin.uio.no, Tlf. 22851361

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS