SPENNENDE JOBBMULIGHET VED Stiftelsen Svalbard Museum!

Forsker - arkeologi

Søknadsfrist: 21.05.2024

Stiftelsen Svalbard museum

Stiftelsen Svalbard museum er et kultur- og naturhistorisk museum som har en viktig rolle som kunnskapsleverandør i Arktis, og med et bredt spekter av oppgaver og samarbeidsrelasjoner. Formidling, kunnskapsutvikling og utøvelsen av en aktiv samfunnsrolle er prioriterte satsningsområder for museet. Museet samarbeider med Sysselmesteren når det gjelder automatisk fredede gjenstander, kulturminner og kulturmiljøer på Svalbard, samt planlegging og gjennomføring av arkeologiske utgravinger og registreringsprosjekter.Museet har moderne utstillinger, magasiner og laboratorier lokalisert i Svalbard forskningspark, har 15 ansatte og årlig ca. 55 000 gjester.

Forsker i arkeologi på Svalbard

Bli kjent med Stiftelsen Svalbard Museum

Vi ønsker å videreutvikle vår posisjon innen arktisk arkeologi gjennom forskning som er relevant for forvaltningen, kulturhistorisk kunnskap og aktivisering av den rikholdige samlingen av arkeologisk materiale fra Svalbard som inneholder gjenstander fra de siste 400 årene. Samlingen omfatter i dag ca. 55 000 gjenstander, ca. 170 000 foto og ca. 21 hyllemeter med historisk arkivmateriale.

Vi søker nå etter forsker i arkeologi for ansettelse hos oss for tiltredelse i løpet av høsten 2024.

 Arbeidsoppgaver:

 • Drive arkeologisk forskning og publisering med basis i museets samlinger og eventuelle utgravinger
 • Bistå med faglig råd til forvaltningen av kulturminner på Svalbard
 • Delta i formidlingsarbeid ved museet
 • Søke prosjekter og samarbeid, skape aktivitet og bygge nettverk
 • Videreutvikle forskningsplan for museet
 • Delta i feltarbeid ved eventuelle utgravinger
 • Andre forefallende arbeidsoppgaver i samråd med museets ledelse

Kvalifikasjoner:

 • PhD eller tilsvarende forskerkompetanse i historisk arkeologi
 • Evne til å utvikle nettverk
 • Evne til å tenke tverrfaglig, helhetlig og samarbeide godt med andre
 • Visjoner for utvikling av fagfeltet
 • Søker må beherske norsk som arbeidsspråk, både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Betingelser:

 • 100 % fast stilling etter gjennomført prøvetid
 • Arbeidssted er Longyearbyen
 • Svalbard museum følger tariffavtalen for Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingen lønnes avhengig av kompetanse og erfaring som forsker 1109, lønnstrinn 63–76 (p.t. kr. 615 700-777 900) 
 • Delvis subsidiert bolig tilpasset familiesituasjon
 • Betalt reise i forbindelse med til- og fratredelse
 • Flyttetilskudd etter nærmere avtale

Søknadsfrist 21.05.24. 

Søknad med kortfattet CV og motivasjonsbrev som utdyper hvordan du tenker kunnskapsproduksjonen knyttet til arkeologi på Svalbard og utviklingen av forskningsaktiviteten ved museet bør foregå sendes til soknad@svalbardmuseum.no

For nærmere informasjon kontakt direktør Eystein Markusson, telefon +47 450 35 418, e-post: eystein.markusson@svalbardmuseum.no.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Eystein Markusson

Hjemmeside

Powered by Labrador CMS