LEDIG STILLING VED NMBU

Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi (inntil to stillinger)

Søknadsfrist: 01.05.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø.

Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Handelshøyskolen

Handelshøyskolen utdanner siviløkonomer og samfunnsøkonomer.

Den har ansvaret for bachelor- og masterprogrammer i økonomi og administrasjon og i samfunnsøkonomi, dessuten et masterprogram i entreprenørskap og innovasjon og et masterprogram bioøkonomi. Skolen har også ansvar for en nettbasert årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse.I studieprogrammene er det til sammen ca. 850 programstudenter og 500 studenter deltar på våre digitale studietilbud. I tillegg kommer ca. 45 PhD studenter. Handelshøyskolen har ca. 55 ansatte, og har et aktivt forskningsmiljø - som spenner over ulike fagfelt.

For mer informasjon, www.nmbu.no/hh

Vil du være med på å videreutvikle et sterkt fagmiljø innenfor samfunnsøkonomi ved NMBU?

Om stillingen

Handelshøyskolen NMBU ønsker å ansette to nye førsteamanuensiser innen samfunnsøkonomi.

Handelshøyskolen har et meget aktivt og internasjonalt orientert forskningsmiljø innenfor samfunnsøkonomi, som publiserer regelmessig i ledende tidsskrifter. Vi har et spesielt fokus på klima, naturressurser, energi og miljø. Videre driver våre ansatte også med forskning innenfor mat og markeder, adferdsøkonomi og skatt og ulikhet. Vi søker kandidater med erfaring innen disse områdene og som kan styrke våre forskningsgrupper. Du vil også få mulighet til å veilede PhD stipendiater.

Vi er opptatt av forskningen skal ha praktisk relevans for beslutningstagere i næringsliv og offentlig forvaltning. Forskningen er anvendt, og det er ønskelig at de som ansettes har en sterk bakgrunn i kvantitative metoder.

Du vil bli del av et fagmiljø som jobber aktivt med å tiltrekke seg ekstern finansiering og for å posisjonere Handelshøyskolen som en ledende aktør innen samfunnsøkonomisk forskning.

I tillegg til undervisning i eksisterende programmer vil du være med på å videreutvikle Handelshøyskolens utdanningstilbud. Det er stor etterspørsel når det gjelder etter- og videreutdanning, spesielt nettbaserte programmer. NMBU har Norges mest fornøyde universitetsstudenter, og vi ønsker at du brenner for å utvikle nye læringsmetoder, studentaktiv læring, nettbasert undervisning og livslang læring.

Vi ser etter kandidater med sterk interesse for forskning og pedagogisk utviklingsarbeid. I vurderingen vil vi spesielt vektlegge publisering fra de siste fem år. Søkere i siste seks måneder av doktorgradsarbeid kan søke, men tiltredelse forutsetter at avhandlingen er godkjent og forsvart. Kandidater som kvalifiserer til opprykk til professor kan etter ansettelse søke om dette i henhold til universitets retningslinjer. 

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgavene i stillingen er undervisning og forskning.

Som vår nyansatte medarbeider vil du bruke en betydelig del av din arbeidstid på forskning, innenfor Handelshøyskolens fagområder og i samarbeid med dine nye kolleger. Vi forventer at du publiserer jevnlig i fagfellevurderte tidsskrifter, søker på eksternt finansierte prosjekter og bidrar til å profilere Handelshøyskolen som en ledende aktør innenfor dine fagområder.

Som ansatt må du kunne undervise i ulike emner i vår studieportefølje, både generelle emner innenfor samfunnsøkonomi (mikro, makro, økonometri) og mer spesialiserte fag. Videre vil du være med på å utvikle nye kurs og studieprogrammer, inkludert nettbaserte kurs for etter- og videreutdanningsmarkedet.

En del av arbeidsoppgavene vil også være å delta i samarbeidsprosjekter med arbeidslivet. Det forventes også at du ivaretar administrative oppgaver og andre fellesoppgaver ved fakultetet i samarbeid med kolleger og studenter.

Veiledning av doktorgrads- og masterstudenter inngår i stillingen.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

  • Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet.

Det kreves:

  • Doktorgrad i samfunnsøkonomi eller tilsvarende
  • Flytende (muntlig og skriftlig) i engelsk

Følgende kvalifikasjoner vektlegges:

  • Kompetanse og erfaring med å bruke kvantitative metoder.
  • Erfaring med å søke og lede eksternt finansierte forskningsprosjekter.
  • Erfaring og engasjement innen bærekraftig utvikling.
  • Flytende skandinavisk språk. (De som ikke snakker et skandinavisk språk forventes å beherske norsk på B1 nivå innen tre år etter ansettelsen.)Erfaring med å undervise og tilrettelegge for nettbaserte emner

Undervisningsfaglige kvalifikasjonskrav:

  • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning og/eller undervisning og veiledning
  • Grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning

De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år etter ansettelsen.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Handelshøyskolen NMBU har et energisk miljø med stor åpenhet og takhøyde. Vi ønsker medarbeidere som aktivt bidrar sosialt og faglig i samspill med kolleger.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stilling som førsteamanuensis innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnstrinn 70-82 (NOK 692.400-919.200). For særlig godt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes.

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra det sakkyndige utvalget vil bli sendt til alle søkere.

Nærmere opplysninger ved:

NMBU ønsker flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 01.mai 2024

Søker til førsteamanuensis-stilling vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det for arbeider med flere forfattere er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Alle søkere skal vedlegge dokumentasjon av sin utdanningsfaglige kompetanse, kalt en pedagogisk mappe. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 24/02048 til NMBU, Handelshøyskolen, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen søknadsfristen.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS