LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Professor / førsteamanuensis i idrettsvitenskap

Søknadsfrist: 30.04.2024

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.

Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en fast 100% stilling som professor/førsteamanuensis i idrettsvitenskap, tilknyttet Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.

Det er fem bachelorprogrammer, syv masterprogrammer og et Ph.d.-program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet, i tillegg til en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for eHelse, Senter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder.

Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving har disse forskningsgruppene: PaHLS: Physical Activity and Health across the LifeSpan, ROPE: Research in Outdoor- and Physical Education og SPADE: Sports Perfomance and Athlete Development Environments. Instituttet er også tungt inne i lærerutdanningen i GLU kroppsøving, lektorutdanningen i idrett, samt BLU og PPU.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes skal undervise på vår bachelor i idrett og master i idrettsvitenskap og eventuelt Ph.d.-programmet, primært innenfor treningsfysiologi (gjerne muskelfysiologi), grunnleggende treningslære, styrketrening og bevegelseslære. Vedkommende må også regne med å ha praktisk undervisning i andre idretter/aktiviteter utover styrketrening. Teoriundervisning i andre idrettsrelaterte emner eller forskningsmetode er også aktuelt. Veiledning av masterstudenter og Ph.d.-kandidater må påberegnes. Den som ansettes forventes å ta initiativ til, planlegge og gjennomføre forskningsprosjekter innenfor de forannevnte områdene.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Doktorgrad i idrettsvitenskap eller fagområde med relevans for utlysningen
 • Erfaring fra relevante forskningsprosjekter
 • Undervisnings- og veiledererfaring fra høgskole/universitet

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som professor og førsteamanuensis har UiA vedtatt kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Fakultetet har veileder for sakkyndig komite for søkere til stilling som professor og førsteamanuensis. 

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, i tillegg til engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Gode kunnskaper i forskningsmetode
 • Prosjektledererfaring
 • Erfaring med søknad om finansiering av forskningsprosjekter
 • God teknologikompetanse, gjerne også benyttet/tilegnet gjennom forskning
 • Undervisningskompetanse i praktiske idretter/aktivitetslære, fortrinnsvis styrketrening/basistrening og/eller tekniske idretter
 • Erfaring med fysiologisk testing
 • Erfaring med arbeid med idrettsutøvere
 • Nasjonalt og internasjonalt kontaktnettverk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og en inkluderende holdning
 • Evne til å bidra positivt i arbeidsmiljøet gjennom aktiv faglig tilstedeværelse
 • Evne til å tenke nytt og innovativt, spesielt med tanke på fremtidens idrettsstudier

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 882 000 – 945 000 brutto pr år, eller kode 1011 førsteamanuensis, kr 745 500 – 808 500 brutto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 15)
 • Beskrivelse av masteroppgave (ev. hovedfag) og doktorgradsavhandlingens tematikk/forskningsfokus
 • Doktorgradsavhandling og eventuell dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 30. april 2024.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS