Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Senioringeniør -  Institutt for indremedisinsk forsking (IMF)

Søknadsfrist: 02.05.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig fast stilling som senioringeniør ved Institutt for indremedisinsk forsking (IMF), Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon innen inflammasjonsforskning.

IMF er internasjonalt ledende translasjonsinstitutt med 6 forskningsgrupper innen eksperimentell leverforskning, mikrobiota, immunologi, infeksjon, vaskulær inflammasjon og kardiovaskulær forskning. Instituttet er lokalisert i Oslo universitetssykehus Rikshospitalet og rommer store laboratorier med mye spesial apparatur og laboratorier.

Senioringeniøren vil få en fremtredende rolle ved IMF og ha et overordnet ansvar for laboratoriet, inkludert vitenskapelig utstyr, anskaffelse av nytt utstyr og implementering av nye teknologier og modellsystemer innen medisinsk forskning. Senioringeniøren rapporterer til avdelingsleder og vil inngå i ledelsen av IMF. Stillingen vil være en viktig stilling for UiO inn mot nytt «Oslo Universitetssykehus 2031» og innplassering av IMF inn i nytt organisasjonskart og arealer.

Arbeidsoppgaver

 • Drifting av tungt vitenskapelig utstyr
 • Metodeutvikling og implementering
 • Overordnet laboratorieansvar
 • Faglig – og vitenskapelig veiledning

Kvalifikasjonskrav 

Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne innen laboratoriemedisin, minimum tilsvarende mastergradkompetanse. Realkompetanse kan i noen tilfeller erstatte utdanningskravet

 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Erfaring fra driftig og anskaffelse av tungt laboratorieutstyr
 • Erfaring fra organisering av laboratorier
 • Erfaring med ulike prekliniske laboratoriemodeller (f.eks. organoider, musemodeller)
 • Erfaring fra vitenskapelig sammenstillinger (artikler) og presentasjoner av vitenskapelig arbeider
 • Inneha et stort metoderepertoar og erfaring fra implementering av ny teknologi i lab.

Personlige egenskaper

 • Strukturert og ha stor arbeidskapasitet
 • Gode lederegenskaper
 • Godt humør og pågangsmot
 • Omstillingsvilling

Vi tilbyr

 • lønn som senioringeniør kode 1181 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 624 500 og kr 708 000, avhengig av evt: ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder: Prof. Bente Halvorsen, tlf: 984 60 647 e-post: b.e.halvorsen@medisin.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS