LEDIG STILLING PÅ KRISTIANIA

Høyskolelektor i informasjonsteknologi

Søknadsfrist: 26.05.2024

Om School of Economics, Innovation, and Technology

School of Economics, Innovation, and Technology leverer forskning og studieprogrammer på bachelor, master og ph.d. nivå. Vekten ligger på økonomi, innovasjon og digitalisering, inkludert anvendt informatikk, informasjonssystemer og interaksjon mellom teknologi og menneske.

Avdelingen øker tilbudene på nett og tilbudene innen etter- og videreutdanning i samarbeid med arbeidslivet. Avdelingen har godt etablerte forskningsgrupper og forskningslaber på høyt internasjonalt nivå.

Kristiania

Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 16.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Vi har en ledig 100 % stilling som høyskolelektor innen informasjonsteknologi ved School of Economics, Innovation, and Technology. Ønsket oppstartsdato er senest 1. januar 2025.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning, inkludert emneansvar og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk med bransjen
 • Deltakelse i forskningsrelatert, faglig utviklingsarbeid

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Krav til søker:

 • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende innen informatikk, IKT, informasjonssystemer eller andre relaterte fagområder.
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller studieprogramledelse
 • Relevant praktisk erfaring innen fagområdet
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på bakgrunn av utdanning eller undervisning og veiledning

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (10 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som Høyskolelektor, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

Det er ønskelig med:

 • Faglig nettverk
 • Erfaring fra institusjoner for høyere utdannelse
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Gode evner i kunnskapsformidling
 • Faglig engasjert
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Samarbeidsevner som bidrar til et stimulerende læringsmiljø og et inkluderende sosialt klima

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. HK oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi kommer tydelig frem
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Attester og vitnemål, med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)
 • Liste over referanser med kontaktinformasjon

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en prøveforelesning innen fagområdet.

Vi tilbyr:

 • En utviklende jobb i et pulserende og dynamisk fagmiljø i en organisasjon med ambisjoner
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Flotte lokaler sentralt i Bergen
 • Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 26. mai

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert. 

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Søk

Kontaktpersoner:

Powered by Labrador CMS