Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seksjonssjef - Studieseksjonen

Søknadsfrist: 05.05.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet er landets ledende, og et av Europas største, multidisiplinære utdannings- og forskningsmiljø innen utdanningsvitenskapelige fagområder. Fakultetet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo, og består av tre institutter og et permanent senter. Vi har cirka 3500 studenter, og totalt er det om lag 400 årsverk som jobber hos oss. 

Om stillingen

Vår dyktige leder for Studieseksjonen har etter mange års virke bestemt seg for å søke nye utfordringer, og vi rekrutterer derfor nå en etterfølger til denne stillingen. Vi ser først og fremst etter deg som både har gode lederegenskaper og bred erfaring fra studieadministrativt arbeid. Hos oss vil du få muligheten til å lede en veldrevet seksjon med selvstendige og svært kompetente medarbeidere.

Studieseksjonen i Fakultetsadministrasjonen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet har ansvar for å ivareta og utvikle gode administrative rutiner innenfor det studieadministrative fagområdet; innen programforvaltning, studiekvalitet og studieinformasjon, studierekruttering, eksamensadministrering og internasjonalisering.

Som en del av Studieseksjonen inngår også UV-fakultetets studentinformasjonstjeneste og ressurssenteret IDEA - Innovasjon og digitalisering i utdanning.

Seksjonen har et særlig ansvar med å bistå faglig ledelse (dekanatet) med å utvikle og realisere fakultets strategi på utdanningsfeltet og gi råd i saker som angår studier, herunder saksforberedelse til ulike styringsorganer samt å iverksette vedtak.

Du vil ha det daglige lederansvaret for 15 medarbeidere. Seksjonssjefen rapporterer til fakultetsdirektøren som nærmeste overordnede og inngår i fakultetsdirektørens ledergruppe.

Arbeidsoppgavene i denne stillingen vil være

 • Daglig ledelse av studieseksjonen 
 • Fagansvar for det studieadministrative området ved fakultetet
 • Forberede relevante saker innen seksjonens virkefelt for fakultetsledelsen og -styret, i dialog med dekanatet og fakultetsdirektør
 • Personalledelse og personalansvar for seksjonens medarbeidere
 • Bidra til og tilrettelegge for kompetanseutvikling og være en driver videreutvikling av seksjonen i tråd med UiOs og fakultetets mål og strategier
 • Representere fakultetet i universitetets studieadministrative nettverk

Hvilken kompetanse må du ha?

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. Relevant utdanning tilsvarende masternivå vil vektlegges. Flere års relevant erfaring kan veie opp for manglende høyere utdanning 
 • Relevant studieadministrativ erfaring
 • God rolleforståelse og relevant ledererfaring med dokumenterte resultater
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk og organisasjonsforståelse
 • God digital kompetanse og systemforståelse
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Hva ser vi etter hos deg?

Du er faglig sterk, har forståelse for prinsipper og samtidig ha en pragmatisk tilnærming til problemløsning. Videre evner du å skape tillit gjennom din kompetanse på tvers av fagmiljøer. For å lykkes i stillingen bør du være tydelig i lederrollen og ha evner til å involvere, motivere og skape engasjement for felles mål. Du har god gjennomføringskraft i en tidvis hektisk hverdag, er effektiv, god til å prioritere og evner å veksle mellom å være tett på arbeidet i studieseksjonen og ha et strategisk blikk på virksomheten. Din evne og vilje til å etablere gode samarbeidsrelasjoner gjør at du trives godt i dialog med ulike fagmiljøer og egne medarbeidere.

Hvorfor skal du velge oss?

I tillegg til å jobbe i en stor og viktig kunnskapsorganisasjon, kan vi tilby mye bra som ansatt hos oss, bl.a.:

 • Gode muligheter for faglig utvikling gjennom ulike nettverk og kompetansedeling på tvers av enheter ved UiO 
 • Spennende arbeidsoppgaver i et hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksitid, og sommertid mellom mai og september 
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse - en av Norges beste pensjonsordninger med mulighet for å søke om boliglån med gunstige betingelser
 • Andre ansattgoder som eksempelvis tilgang på bedriftshytte og barnehage
 • Lønn som seksjonssjef stillingskode 1211 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 845 900 og kr 942 700, avhengig av din kompetanse og erfaring. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi ber om at du legger ved følgende i søknaden din

 • Søknadsbrev der du tydelig får frem motivasjonen din for å jobbe hos oss
 • CV
 • Kopi av vitnemål og attester,
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Merk: Vi oppfordrer deg til å bruke fritekstfeltet når du fyller ut CV’en din i Jobbnorge, med en kort oppsummering av hvilke oppgaver og erfaring du har fra tidligere arbeidsforhold, hva du har oppnådd og annet du tenker er relevant. Det hjelper oss i å få et godt bilde av deg og dine kvalifikasjoner.

Søknad med vedlegg må sendes inn via Jobbnorge. Vitnemål/attester må være på norsk/skandinavisk språk eller engelsk.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Før vi eventuelt gjør det vil vi selvsagt gi deg beskjed.

Ved UiO har vi et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling, og vi inviterer alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju. 

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS