LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i ernæring og folkehelse

Søknadsfrist: 30.04.2024

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.

Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i tematikken Ernæring og folkehelse med fokus på samspill mellom barnehageansatte og barn under måltider. Stillingen med varighet for en periode på 3 år, eventuelt 4 år med arbeidsplikt, er knyttet til Institutt for ernæring og folkehelse. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet, sommeren 2024.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Stipendiatstillingen vil være tilknyttet Institutt for ernæring og folkehelse og det prioriterte forskningssenteret Lifecourse Nutrition.

Denne studien, Sammen rundt bordet, bygger på NFR-prosjektet Matnyttig, hvor forskningsbaserte e-læringsressurser er utviklet for å fremme gode matvaner og et helsefremmende kosthold hos småbarn. Ressursen Matnyttig er todelt, med en del rettet mot barnehageansatte og en mot foreldre. I studien Sammen rundt bordet ønsker vi å videreutvikle barnehagedelen i Matnyttig.

Hovedmålet med Sammen rundt bordet er å utvikle, implementere og evaluere en ny digital modul med fokus på å fremme god samspillskvalitet mellom barn og barnehageansatte samt fremme barnets deltakelse under måltidene i småbarnsavdelinger. Den nye modulen skal kunne brukes i barnehagens personalmøter og ha pedagogiske elementer som retter seg både mot avdelingens personale, kjøkkenfaglig personale, pedagogiske ledere og styrere.

Arbeidsoppgaver

Personen som ansettes skal i hovedsak arbeide med følgende:

 • Intervjue barnehageansatte om deres opplevelse av måltider i småbarnsavdeling
 • Utvikle en digital modul med pedagogisk støttemateriell
 • Implementere den nye modulen i småbarnsavdelinger
 • Evaluere de ansattes erfaringer med den nye modulen
 • Ph.d. kurs, artikkelskriving og publisering av resultater

Kvalitative forskningsmetoder vil bli brukt. En kort prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til prosjektleder; førsteamanuensis Sissel. H. Helland sissel.h.helland@uia.no

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Mastergrad innenfor relevant fagområde, eksempelvis, barnehagekunnskap, pedagogikk, psykologi, helsesykepleie, ernæring, folkehelse eller annet relevant område
 • Kunne vise gode formidlingsevner muntlig og skriftlig

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig på ansettelsestidspunktet. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs Ph.D.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Ved spørsmål om Ph.d.-programmet kontakt eli.andas@uia.no. Utfyllende regler for Ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med kvalitative forskningsmetoder
 • Erfaring knyttet til arbeid innenfor barnehage, pedagogikk, helsefremming eller utviklingspsykologi
 • Erfaring med å jobbe i team

Tidligere vitenskapelig(e) publikasjon(er) eller manuskript(er) inne relevant fagområde vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Fleksibel og samarbeidsorientert
 • Selvstendig, strukturert, effektiv og initiativrik
 • Sterk gjennomføringsevne
 • Analytisk og reflektert
 • Motivasjon for stillingen

Vi tilbyr

 • Å bli del av det prioriterte forskningssenteret Lifecourse Nutrition
 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 532 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål med karakterer (kan ettersendes hvis det ikke foreligger før fristen)
 • Liste over publikasjoner
 • Motivasjonsbrev for stillingen

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 30. april 2024.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS