LEDIG STILLING VED NMBU

Lærlingplasser ved NMBU fra høsten 2024

Søknadsfrist: Løpende

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 7000 studenter og er organisert i sju fakulteter. 

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

Avdelingen du som læring skal jobbe i kan være under et av våre 7 fakulteter eller i universitetsadministrasjonen. Les mer her : Om NMBU | NMBU

NMBU ble tildelt Årets beste Statlige lærebedrift 2022!

Om stillingen

NMBU er alltid på utkikk etter nye læreplasser innen flere fagområder. Søk om å gjennomføre læreperioden din hos et av Norges fremste universiteter!

Om du har fullført og bestått videregående skole ved en yrkesfaglig linje og fortrinnsvis er mellom 18 og 24 år kan du søke om å gjennomføre læretiden din på NMBU.

NMBU er en attraktiv og selvstendig lærebedrift innenfor flere ulike fagområder og vi er alltid på utkikk etter nye læreplasser.

Alt fra kontorfag til produksjonsteknikker er aktuelle lærlingplasser på NMBU.

Som lærling har du krav på både en lærekontrakt og arbeidskontrakt. Du er under opplæring samtidig som du er en arbeidstaker og har samme

rettigheter som andre ansatte i bedriften. Du har krav på lønn under læreperioden, samt opptjente feriedager.

Som lærling vil du få en prosentvis stigende lønn av lønnstrinn 36 i det statlige lønnsregulativet. Lønnstrinn 36 utgjør for tiden kr 418 500 før skatt.

Arbeidsoppgaver

NMBU har lang erfaring med lærlinger innen flere ulike lærefag

Våre lærefag:

 • Kontor- og administrasjon
 • IKT-service
 • IKT - utviklerfag
 • Anleggsgartner
 • Byggdrifter / vaktmester
 • Elektriker
 • Dataelektroniker
 • Rørlegger
 • Maler
 • Mediefag
 • Landbruksfag
 • Industrimekaniker
 • Heste- og dyrefag
 • Laboratoriefag

Våre engasjerte veiledere og lærlingekoordinatoren sørger for at du alltid vil trives i din arbeidssituasjon. NMBU tilbyr et godt miljø for lærlinger med månedlige sosiale samlinger og faglige kurs. For deg som fortsatt går på videregående skole, er det muligheter for å gjennomføre prosjekt til fordypning hos NMBU.

Kompetanse:

Vi mottar gjerne en søknad fra deg som har fullført og bestått VG1 og VG2 i ditt fag. Du må beherske godt norsk, ha gode IT-kunnskaper og ha et ønske å lære mer om fagområdet ditt.

Fyll ut det elektroniske skjemaet ved å klikke på «søk stillingen» og skriv en kort søknad med informasjon om deg.

Søknaden bør inneholde en kort tekst om deg og hvorfor du ønsker læreplass hos oss, hvilken skole og linje du går på, samt eventuell tidligere utdanning og arbeidserfaring. Husk å laste opp karakterutskrift, vitnemål og relevante attester.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Som lærling vil du få en prosentvis stigende lønn av lønnstrinn 36 i det statlige lønnsregulativet. Lønnstrinn 36 utgjør for tiden kr 418 500 før skatt.

For mer informasjon, kontakt Lærlingkoordinator Hanne Marie Fischer, tlf 995 71 175 hverdager mellom klokken 08.00 og 15.00.

Slik søker du:

Kommer du rett fra yrkesfag på videregående opplæring kan du søke om å få gjennomføre læretiden din hos et av Norges fremste universiteter!

Som lærling hos oss legger vi til rette for at du får en god opplærling og opplever mestring.

Vi er en selvstendig lærebedrift med økende antall lærlinger og kan derfor tilby felles kurs og samlinger til våre lærlinger.

NMBU ligger i Ås med umiddelbar nærheten av buss og togstasjon.

Les mer om å være lærling hos oss her.

Fyll ut det elektroniske skjemaet ved å klikke på «søk stillingen» og skriv en kort søknad med informasjon om deg.

Søknaden bør inneholde en kort tekst om deg og hvorfor du ønsker læreplass hos oss, hvilken skole og linje du går på, samt eventuell tidligere utdanning og arbeidserfaring. Husk å laste opp karakterutskrift, vitnemål og relevante attester.

For å starte læretiden på høsten ønsker vi å motta din søknad snarest mulig, og senest 1.mars det året du ønsker å begynne.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS