LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Førsteamanuensis i bedriftsøkonomi

Søknadsfrist: 15.05.2024

Handelshøyskolen BI

Campus Bergen er BIs største campus utenfor Oslo, sentralt lokalisert på Marineholmen. Det er ca. 3000 fulltidsstudenter ved campus Bergen, fordelt på 9 ulike bachelorprogrammer og 1 Master of Science program med 2 ulike majorer. Fagstaben ved campus Bergen består av 21 fulltidsstillinger og 2’er fordelt på BI sine ulike institutter.

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning, bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor- til master- og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet. BI innehar flere av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse.

Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

Handelshøyskolen BI inviterer til stilling som førsteamanuensis i bedriftsøkonomi. Søkere med god bakgrunn innen økonomistyring og/eller finansregnskap vil bli foretrukket. Stillingen er lokalisert i Bergen og er samtidig tilknyttet Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi ved Handelshøyskolen BI, campus Oslo.

Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi har 45 ansatte og dekker undervisning og forskning innenfor fagområdet regnskap, revisjon, økonomistyring, logistikk og operasjonsanalyse på bachelor, master og lederutdanningsnivå. Fra høsten 2024 tilbyr instituttet også en spesialisering i regnskap i BIs doktorgradsprogram.

Instituttet søker nå etter førsteamanuensis som kan styrke vår kapasitet knyttet til forskning, undervisning og veiledning ved campus Bergen. Det vil også bli vurdert å ansette til stilling som professor dersom det kommer kvalifiserte søkere.

Se instituttets nettsted her og informasjon om BI Campus Bergen finnes her.

Jobbeskrivelse

Det er en ambisjon at BI gjennom sitt faglige virke skal markere seg på den internasjonale forskningsarenaen, og samtidig utvikle studentenes faglige kompetanse og ferdigheter gjennom undervisning med høy læringsverdi. Relevans og innflytelse på praksis skal sikres gjennom utstrakt kontakt med næringslivet. Undervisningen skal bygge på forskningsfronten, vise praktisk relevans for arbeidslivet, samt utvikle både faglig kompetanse og ferdigheter hos studentene. Stillingen inneholder undervisning, sensur og veiledning innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet med særlig vekt på økonomistyring og regnskap på bachelornivå, men det kan også være aktuelt med undervisning og veiledning på masternivå og i etter- og videreutdanningsmarkedet. Stilling som førsteamanuensis innebærer forskning innen stillingens fagområde på et høyt internasjonalt nivå.

Forventninger og forpliktelser

Alle medarbeidere ventes å levere undervisning og veiledning av høy faglig og pedagogisk kvalitet og i et omfang som minimum tilsvarer de pedagogiske pliktene som er gjelder for stillingen. Medarbeidere med kursansvar forventes å revidere og videreutvikle kursene i tråd med utviklingen innenfor fagområdet og i henhold til gjeldende retningslinjer for kursansvar. BI har fokus på kvalitet og kompetanseutvikling, og pedagogisk virksomhet skal løpende dokumenteres og understøtte prosessen for videre akademisk karriereutvikling.

Instituttet har store ambisjoner på vegne av alle som ansettes og er ansatt i stillinger med forskningsplikt. Det forventes derfor at ansatte arbeider aktivt for å videreutvikle sine forskernettverk, publiserer meritterende forskning i internasjonale topptidsskrifter (tidsskrifter inkludert i FT Research Rank eller tidsskrifter rangert på nivå 4/4* av ABS, Association of Business Schools) og presenterer sin forskning på gode konferanser.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad i relevant fagområde.
 • Dokumentert akademisk produksjon utover doktorgrad. Arbeidene bør være publisert i gode internasjonale tidsskrifter innen regnskap, revisjon, økonomi- og virksomhetsstyring eller beslektede fagområder.
 • Store deler av instituttets kurs foreleses på norsk. Det kreves derfor ferdigheter i norsk som innebærer at søker kan undervise på norsk ved ansettelse.
 • Erfaring med undervisning og veiledning innenfor økonomi og fortrinnsvis det bedriftsøkonomiske fagområdet.
 • Gode kommunikasjonsevner.

Ønsket kompetanse innen minst ett av følgende fagområder:

 • Norsk årsregnskap og bokføring
 • Økonomi- og virksomhetsstyring
 • Regnskapssystemer og regnskapsorganisasjon

Følgende kvalifikasjoner og kompetanser er ønskelig og vil bli tillagt vekt:

 • Erfaring med interaktive og prosessorienterte undervisningsmetoder
 • Kunnskap om og interesse for moderne pedagogiske tilnærminger
 • Dokumentert pedagogisk kompetanse
 • Erfaring med utvikling av kurs og programmer
 • Erfaring fra næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder FoU-arbeid, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning

I henhold til myndighetenes bestemmelser har BI vedtatt krav til utdanningskompetanse for fast faglig ansatte. Som et minimum skal slike kvalifikasjoner til enhver tid møte læringsutbyttet av BIs pedagogiske grunnkurs eller tilsvarende. Til stillingen som førsteamanuensis kan denne spesifikke kompetansen oppnås innen to år etter tiltredelse.

Det forutsettes at den som blir ansatt bidrar aktivt i det faglige miljøet ved campus Bergen.

Det vi kan tilby

Stillingen tilbyr normalt medlemskap i BIs kollektive pensjonsordning.

 • Et godt arbeidsmiljø ved en av Skandinavias ledende handelshøyskoler.
 • Støttende fagmiljø.
 • Sterkt fokus på profesjonell karriereutvikling.
 • Konkurransedyktig lønn.
 • God forskningsstøtte og publiseringsgodtgjørelse.

Søknadsprosess

Kvalifikasjoner vil bli vurdert etter vanlige regler for akademiske stillinger ved universiteter og spesialiserte universitetsinstitusjoner, samt BIs retningslinjer for ansettelse og opprykk.

Kandidater som er interessert i denne stillingen må sende inn søknaden sin elektronisk via «Send søknad»-knappen, og laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • Beskrivelse av søkers forskningsambisjoner-/filosofi («research statement)
 • Beskrivelse av søkers undervisningsfilosofi («teaching statement»)
 • CV og publikasjonsliste
 • Vitnemål fra høyeste oppnådde grad
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 15 arbeider). Arbeider kan ikke leveres etter søknadsfristen.
 • Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner
 • Annen dokumentasjon som kan ha betydning for vurdering av kompetansenivå

Handelshøyskolen BI legger vekt på likestilling og mangfold. Kvinner oppfordres særlig til å søke.

Kvalifiserte søkere kan kalles inn til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjon. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav.

Tiltredelse etter avtale og fortrinnsvis innen 31.12.2024.

Mer informasjon

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • John Christian Langli, instituttleder, Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi (john.c.langli@bi.no, telefon +47 464 10 429) eller 
 • Elisabeth Anfinsen Seim, direktør ved campus Bergen (elisabeth.seim@bi.no, telefon +47 982 51 612)

Søk her

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS