LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Praksislærere i sykepleie ved campus Førde

Søknadsfrist: Løpende

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved institutt for helse og omsorgsvitskap er vi omkring 210 ansatte og omkring 2400 studenter fordelt på studiestedene Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie med syv ulike fordypningsområder. I tillegg har vi masterstudium i jordmorfag, masterstudium i samhandling innen helse- og sosialtjenester, masterstudium i helse- og omsorgsvitenskap, samt en rekke videreutdanninger. Forskningen vår er rettet mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det behov for praksislærere på timebasis ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, campus Førde

Ved fagseksjon for bachelor i sykepleie campus Førde har vi til enhver tid studenter som gjennomfører praktiske studier enten i kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten. I den anledning har vi behov for praksislærere som kan veilede studentene våre. Praksis gjennomføres mellom 8-10-ukers perioder gjennom hele året hvor arbeidsomfanget vil varier i timer alt etter hvor mange studenter. Arbeidsoppgavene omfatter individuell veiledning, veiledning i gruppe, tilbakemelding på oppgaver og vurdering av studenten i samarbeid med kontaktsykepleier. Praksislærer vil få mulighet til å ta del i felles lærermøter og vil ha en egen fadder i kollegiet.

Kvalifikasjoner:

Søkere må ha grunnutdanning som sykepleier og være selvstendig og ansvarlig. Man må ha en positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studenter og kollegaer. Ha en god evne til formidling, samt et faglig engasjement.

Videre er det ønskelig at søkere har:

  • relevant mastergrad eller etter-/videreutdanning.
  • bred klinisk erfaring fra spesialist- eller kommunehelsetjeneste
  • pedagogisk kompetanse og erfaring med veiledning er en fordel
  • god digital kompetanse
  • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk

Søknadsfrist er løpende, og kvalifiserte søkere kontaktes forløpende etterhvert som behov for praksislærere oppstår.

Søkere bes skrive inn i søknad om når det kan være aktuelt å ta på seg slike oppdrag.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. 

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en. 

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagseksjonsleder Anny Aasprang e-post annyaa@hvl.no

2) Programkoordinator Astri Johanne Hagenes e-post astri.johanne.hagenes@hvl.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS