LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FFI

Rådgiver forebyggende sikkerhet (Vikariat)

Søknadsfrist: 30.04.2024

Vikariat, Rådgiver forebyggende sikkerhet

Vil du være med i FFIs dynamiske sikkerhetsmiljø?

Vi er midt i et spennende utviklingsarbeid hvor vi løfter sikkerhetsarbeidet ved FFI, og her kan du bidra med å forme våre tilnærminger til sikkerhet (beskyttelse mot tilsiktede handlinger). Sikkerhetsenheten har sammensatt og bred sikkerhetsfaglig kompetanse, og samarbeider med egne sikkerhetsfaglige forskere innen cybersikkerhet, risiko og beredskap. FFI er forsvarssektorens eget forskningsinstitutt. FFI har svært dyktige forskere som leverer løsninger som styrker både Norges og NATOs forsvarsevne i dagens sikkerhetspolitiske krevende situasjon. Vi er stolte av FFIs bidrag i å beskytte nasjonale, demokratiske verdier.

Rollen er allsidig, hos oss kan du bidra i flere sikkerhetsfaglige retninger, avhengig av behov, din kompetanse og ditt engasjement. Sikkerhetsenheten jobber på strategisk nivå, og har et helhetlig ansvar for FFIs sikkerhetsarbeid og for å tilrettelegge for god praksis i virksomheten.

Dette er et 12-månders svangerskapsvikariat, med mulighet for forlengelse. 

Arbeidsoppgaver

 • Være oppdatert på myndighetskrav
 • Følge opp tilsyn, avvik og uønskede hendelser, samt bidra i eventuelle interne undersøkelser
 • Forbedre og implementere styringsdokument, veiledere og rutiner 
 • Veilede/bistå kjernevirksomheten og driftsenheter i sikkerhetsspørsmål
 • Bidra i intern formidling og opplæring i sikkerhetsfaget
 • Bistå i risikovurderinger og beredskapsarbeid
 • Planlegge og lede oppfølging av FFIs sikkerhetsarbeid gjennom blant annet andrelinjekontroll i henhold til revisjonsmetodikk

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Fullført relevant bachelorgrad.
 • Erfaring fra arbeid med forebyggende sikkerhet, informasjonssikkerhet eller tilsvarende sikkerhetsstyring.

Det er en fordel med:

 • Innsikt i sikkerhetsloven
 • Kurs innen revisjonsmetodikk, sikkerhetsstyring, risikostyring, granskningsmetodikk
 •  Kompetanse innen flere ulike sikkerhetsfag 

Personlige egenskaper

Som person er du:

 • Strukturert og systematisk
 • Tar initiativ og jobber selvstendig
 • Høy gjennomføringsevne
 • Løsningsorientert
 • Samarbeider godt med kollegaer på ulike organisatoriske nivå
 • Gode fremstillingsevner skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Ved vurdering av den best kvalifiserte , skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging.

De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på høyeste nivå. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby et dynamisk fagmiljø med stor og variert kontaktflate, spennende oppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, tilskuddsordning for trening på treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger. Lønnen ved FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. 

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte:

 • Sjef sikkerhet og beredskap Rannveig Hiis-Hauge, tlf. 97981991 

Send elektronisk søknad, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående skole og høyere utdanning, samt attester fra relevant arbeidserfaring, innen 30. april 2024.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS