LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Studieveileder ved Institutt for jordbruksfag

Søknadsfrist: 28.04.2024

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 15 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Studiested Blæstad

Vi tilbyr utdanning på bachelor og mastergrads nivå, og har studieprogrammer innen agronomi (bachelorgrad), landbruksteknikk (bachelorgrad) og bærekraftig jordbruk (mastergrad), samt årsstudier i jordbruk og økologisk landbruk (deltid og nettbasert). Både landbruksteknikk og økologisk landbruk er unike studier i nordisk sammenheng. Økologisk landbruk er et årsstudium som går over to år og er nettbasert slik at det passer for alle, også de som er i en jobbsituasjon. Landbruksteknikk, agronomi og jordbruk foregår på campus og det er forventet stor tilstedeværelse av studenter.

For oss er det viktig at studentene får praktisk erfaring. Derfor er praksis- og feltbasert opplæring ofte inkludert i emneplanen. Studentene tar aktivt del i forskningsarbeidet og gis rom for å utvikle egne idéer i verksted eller felt. Våre studenter er attraktive i jobbmarkedet.

Ønsker du en spennende jobb ved en høgskole I utvikling? Vi har ledig stilling som Studieveileder ved Institutt for jordbruksfag

Om stillingen 

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi har ledig 100% stilling som studieveileder, i perioden 01.06.2024-31.08.2026. Stillingen er et vikariat for medarbeider som er inne i en annen stilling I Høgskolen.

Stillingen ligger under fakultetsadministrasjonen, med arbeidsted på Institutt for jordbruksfag på Blæstad. Blæstad ligger ca 10 minutter fra Hamar sentrum.

Stillingen inngår i et samlet miljø for studieadministrasjon sammen med en annen studieveileder på instituttet, og ved Høgskolen I Innlandet.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen er en allsidig administrativ stilling, med store muligheter for en en dynamisk og stimulerende arbeidshverdag. 

Noen av hovedoppgavene vil være:

 • Førstelinjetjeneste og lederstøtte
 • Markedsføring, kommunikasjon og nettsider
 • Timeplanlegging
 • Deltakelse i samarbeidsfora, råd og utvalg
 • Studieveiledning
 • Deltagelse i utvikling og oppfølging av studieprogram og emner
 • Eksamen, klage- og disiplinærsaker

Til stillingen ligger også rollen som studieansvarlig for bachelor i agronomi og bachelor i landbruksteknikk, årsstudium I jordbruk heltid og deltid.

Kvalifikasjoner 

Du må ha: 

 • relevant universitet-/høgskoleutdanning. Fortrinnsvis mastergrad, minimum bachelorgrad. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet. 
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

 • arbeidserfaring av relevans for angitte arbeidsoppgaver, inkludert saksbehandlererfaring

 • god kjennskap til offentlig forvaltning

Det er ønskelig med erfaring fra/med:

 • tilsvarende stilling på universitets/høgskolenivå, herunder kjennskap til studieadministrativt arbeid, studieprogram og eksamensformer
 • erfaring med studie administrative systemer og saksbehandlingsverktøy som: Inspera, FS(felles studentsystemer), P360
 • god kjennskap til høyere utdanning

Personlige egenskaper: 

 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide selvstendig, grundig og strukturert
 • evne til å takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver
 • evne til å utvise stor grad av fleksibilitet i oppgaveløsninger og i hverdagen
 • gode relasjonelle ferdigheter, med høy grad av flerkulturelle kompetanse
 • god formidlingsevne og dyktig kommunikator, internt og eksternt

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.»

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stilling som rådgiver (st kode 1434) etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • gode arbeidsbetingelser.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen". 

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt: Administrativ leder Ragnhild Østerhagen, epost: ragnhild.osterhagen@inn.no, Tlf: 90857248

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS