LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FFI

Fagdirektør – Strategisk campusutvikling

Søknadsfrist: 30.04.2024

Fagdirektør – Strategisk campusutvikling

Vi søker leder til nyopprettet stilling som fagdirektør for strategisk campusutvikling i avdeling Strategisk utvikling og virksomhetsstyring. Fagdirektør rapporterer til avdelingsdirektør og inngår i avdelingens ledergruppe. 

Som fagdirektør for strategisk campusutvikling vil du ha ansvaret for å utvikle og lede FFIs strategiske campusprogram og vår portefølje av store eiendom, bygg og anlegg (EBA)-prosjekter. FFI utfører anvendt forskning i et bredt faglig spekter og dette fordrer moderne og spesialisert fysisk infrastruktur som inkluderer laboratorier, verksteder, innovasjonsarenaer med mer. 

FFIs campusutvikling krever stor grad av tverrfaglig samarbeid og at fagdirektør evner å dra nytte av FFIs kompetanse innen blant annet statlige investeringsprosjekt regulert av sikkerhetsloven, prosjektstyring og prosjektledelse, endringsledelse, sikkerhet og beredskap, organisasjonsutvikling, kommunikasjon, involvering og medvirkning, kvalitetsledelse, plan og byggesaker.

Arbeidsoppgaver

Program- og prosjektledelse:

 • ivareta prosjektlederstyring på vegne av FFI
 • rådgi instituttets ledergruppe tett samhandling med relevante myndigheter

Porteføljeforvaltning:

 • sørge for strategisk forankret prioritering i og mellom prosjekt i prosjektporteføljen
 • utvikle metoder og beste praksis for slik prioritering

Gevinstrealisering/nyttestyring i tett samarbeid med kjernevirksomheten, dette innebærer:

 • støtte institutt- og avdelingsledelse med verktøy, prosesser og fagkompetanse for utvikling
 • sikre samvirke med andre øvrige ansvarsområder i FFIs administrasjon, særlig innenfor områdene EBA, organisasjon og virksomhetsstyring

Personal og økonomiansvar:

 • personalledelse og faglig sparringspartner for fagansvarlige og fagressurser i deres utøvelse av prosesser som går på tvers av prosjektene
 • stillingen har arbeidsgiver- og personalansvar i egen enhet, har budsjettdisponeringsfullmakt og delegert autorisasjonsansvar iht. sikkerhetsloven

Kvalifikasjoner

 • fullført relevant mastergrad fra høgskole/universitet. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • erfaring fra prosjektlederstyring med bred kontaktflate
 • erfaring som personalleder i kunnskapsintensiv virksomhet
 • erfaring fra komplekse byggeprosjekter med mange interessenter, og omfattende brukerinvolvering
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

Det er en fordel med god innsikt i forsvarssektoren og krav til fysisk infrastruktur underlagt sikkerhetsloven.Det er ønskelig med erfaring fra store og komplekse kunnskapsorganisasjoner, erfaring med strategiarbeid, organisasjonsutvikling og endringsledelse, samt kunnskap om økonomistyring i offentlig sektor.

Personlige egenskaper

 • du har et strategisk blikk med evne til å se sammenhenger og avhengigheter
 • du er flink med folk og bygger gode relasjoner
 • du trives med krevende og sammensatte oppgaver og oppnår resultater
 • du er strukturert, systematisk og ryddig
 • du er en lagspiller og liker krevende, tverrfaglig samarbeid

Vi tilbyr

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging.

 Stillingen krever at du kan sikkerhetsklareres og autoriseres på Hemmelig/ NATO Secret. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.Vi kan tilby et dynamisk fagmiljø med stor og variert kontaktflate, utfordrende oppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, tilskuddsordning for trening på treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ. Stillingen lønnes ut fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

 • Maren Kristine Moen, Direktør strategisk utvikling og virksomhetsstyring, tlf. 928 98609, eller 
 • Vår rådgiver Rune Frøyslie, tlf. 402 82150

 Henvendelser til rådgiver kan behandles med konfidensialitet innen den 30.04.2024

Søk på stillingen

SPØRSMÅL OM STILLINGEN

 • Rune Frøyslie (Rådgiver), 402 82150
 • Maren Kristine Moen (Direktør strategisk utvikling og virksomhetsstyring), 928 98 609
Powered by Labrador CMS