LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Klima- og miljørådgiver

Søknadsfrist: 09.05.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Avdeling for bygg og eiendom / Seksjon for areal og utvikling

Om stillingen

Norges arktiske universitet (UiT) har et spesielt ansvar for bærekraftig utvikling i Arktis. Vi utdanner dagens og fremtidens generasjoner for å skape gode liv for et mangfold av mennesker i Arktis og i verden. I tillegg til å bidra til økt bærekraft gjennom forskning, utdanning og innovasjon – så skal UiT som institusjon redusere sitt eget klimaavtrykk med 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2022.

For at universitetet skal nå sine ambisiøse miljømål søker vi klima- og miljørådgiver.

Du er samfunnsengasjert, systematisk og kan arbeide på tvers av fagområder. Vi søker etter deg som kan være en pådriver for klima og miljøtiltak ved UiT.

Stillingen er plassert ved Avdeling for bygg og eiendom (BEA). BEA skal støtte universitetets kjernevirksomhet som er undervisning, forskning og formidling. Selv om stillingen er plassert ved BEA skal stillingen arbeide, og være en ressurs for hele UiT. 

Stillingen vil medføre noe reisevirksomhet da UiT er et flercampusuniversitet.UiT har åpenhet for at vedkommende kan ha hovedkontor enten i Tromsø, Alta, Harstad eller Narvik.

Arbeidsoppgaver

Oppgavene du vil møte hos oss er faglig utfordrende, spennende og vil kreve innovativ tenkning.

Hovedarbeidsoppgavene vil være:

 • Ansvar for å utvikle det strategiske arbeidet med klima og miljøtiltak for UiT, i tett samspill mellom fakultetene og universitetsledelsen
 • Analyser, utredninger og rapportering
 • Deltagelse i relevante nettverk innen fagområdet

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3 årig høgskole eller universitetsutdannelse innen samfunnsplanlegging, naturvitenskaplige fag, tekniske fag eller fysisk planlegging. Lang og solid erfaring fra tilsvarende arbeid kan kompensere for manglende formalkompetanse
 • God erfaring med bruk av IKT/MS-office
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk
 • Beherske engelsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å arbeide både systematisk og selvstendig
 • Det blir vektlagt at du er løsningsorientert og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Engasjert, initiativrik og utviklingsorientert
 • Skape entusiasme for nødvendige endringer

Fordel med følgende:

 • Erfaring fra tilsvarende roller innenfor relevant bransje.
 • Er oppdatert på klima- og miljøkrav og kjennskap til nasjonale ambisjoner.
 • Kjennskap til universitets – og/offentlig virksomhet

I tillegg er vi opptatt av at du har et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø. I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte oppgaver i hele landsdelen
 • Du får i stor grad planlegge din egen arbeidsdag
 • Engasjerte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstid

Stilling som klima- og miljørådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434 Rådgiver eller 1364 Seniorrådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS