LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Avdelingsleder (stasjonsleder) - NIBIO Særheim

Søknadsfrist: 11.12.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


NIBIO Særheim
forskningsstasjon i Klepp kommune har stor aktivitet på tre områder; Fôr og husdyr, med fokus på grasproduksjon, produksjon i regulert klima, med vekt på reduserte klimautslipp og økt effektivitet i produksjonen, og grøntmiljø, hvor lokal overvannsdisponering og byøkologi er blant temaene vi arbeider med. Forskningstasjonen har rundt 400 da dyrka jord, forsøksanlegg med fytotron, 2000 m2 med ulike veksthus samt kontorbyning, verksted og lagerbygninger. Stasjonen har et stort potensial i å utvikle samarbeid med andre fagmiljøer i regionen. NIBIO Særheim er samlokalisert med Rogaland Landbrukspark.

Nøkkelinformasjon

Rogaland er Norges grønne lokomotiv, vil du være med på reisen? NIBIO satser tungt i regionen og søker ny leder til NIBIO Særheim.

Som leder for NIBIO Særheim får du ansvar for å drifte og videreutvikle et av landets mest sammensatte og moderne landbruksfaglige miljøer.

Det er muligheter for å kombinere stillingen som stasjonsleder med egen faglig aktivitet, fortrinnsvis innen fagområdene som er representert på Særheim.

En annen viktig oppgave er å utforske nye muligheter i spennet mellom de grønne næringene og andre kompetansemiljøer i regionen.

(3. gangs utlysning)

Stillingens hovedoppgaver

 • Ansvar for drift og utvikling av forskningstasjonen
 • Tilrettelegge for fag og forskningsaktiviteter
 • Profilere NIBIO lokalt og regionalt og videreutvikle samarbeid med andre aktører
 • Sørge for god informasjonsutveksling på tvers av fagavdelinger og tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø
 • Budsjettering, økonomisk styring og kontroll
 • Personalansvar for de ansatte i eiendomstaben på stasjonen
 • HMS-ansvar for forskingsstasjonen

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå, med relevans for NIBIOs fagområder
 • Kjennskap til landbruksnæringen
 • Ledererfaring
 • Gode muntlige og skriftlige språkkunnskaper i norsk og engelsk

Det er en fordel om du har

 • Et godt nettverk med næringer og forvaltning i regionen
 • Innsikt i forskingsområdene som blir gjennomført ved stasjonen
 • Forståelse for forskning og forsøksarbeid
 • Agronomisk og landbruksteknisk kompetanse
 • Erfaring fra drift bygg, utstyr og annen infrastruktur

Personlige egenskaper

 • En samlende og inspirerende leder
 • Positiv, omgjengelig og serviceinnstilt
 • Evne og glede av å bygge relasjoner og nettverk
 • Løsnings- og utviklingsorientert
 • Interesse for og evne til å bygge et positivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som avdelingsleder, stillingskode 1407, lønnstrinn 70 - 82 (kr 661.400 - 888.200 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Rolf Johansen, eiendomsleder, tlf 995 20 078 eller
 • Arne Sæbø, avdelingsleder/stasjonsleder, tlf 404 74 349

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS