UiT Norges arktiske universitet (UiT) søker en utviklingsorientert og engasjert leder

Rektor 

Søknadsfrist: 20.08.2024

UiT Norges arktiske universitet (UiT) er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utnytter vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet, og våre tverrfaglige fortrinn til å møte framtidens utfordringer. UiTs visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Les mer om UiTs strategi mot 2030

UiT har om lag 18 000 studenter, mer enn 4000 ansatte, og er etablert på ti studiesteder i Nord-Norge og på Svalbard. Våre største campuser er Tromsø, Alta, Narvik og Harstad. Rektor har sitt hovedarbeidssted i Tromsø.

UiT er skapt av framsynte folkevalgte, dedikerte ansatte og kunnskapssøkende studenter. Vi bidrar med kunnskap om helse, urfolk, hav, teknologi, klima og miljø, ressurser, geopolitikk og samfunns- og næringsutvikling som verden trenger. Gjennom 50 år har vi utdannet mer enn 70 000 fagfolk til samfunns- og næringsliv. UiT har et særlig mandat til å frembringe og formidle kunnskap om arktiske forhold på vegne av nasjonen Norge og for en verden som ser mot nord.

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet (UiT) søker en utviklingsorientert og engasjert rektor som skal

 • lede universitetets samlede virksomhet
 • stimulere til fremragende faglige resultater
 • lede universitetets samarbeid med myndigheter og samfunns- og næringsliv
 • lede arbeidet med å utvikle universitetets organisasjon, kollegialitet, studentinnflytelse og ansattes medbestemmelse

Ansvar og oppgaver for rektor er beskrevet i universitets- og høyskoleloven. Ved UiT er det fastsatt en instruks for rektor.

Kvalifikasjoner

Vi søker en rektor med kunnskap, vilje og kraft til å videreutvikle og forsterke universitetets posisjon og betydning regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Den som ansettes må

 • være bedømt som professor- eller dosentkompetent
 • ha gode resultater fra ledelse innenfor større kunnskapsorganisasjoner
 • ha gode strategiske evner og god forståelse av universiteters virksomhet
 • ha kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser
 • ha gode evner til å representere universitetet utad og delta i den offentlige debatten
 • ha god organisasjonsforståelse og erfaring fra organisasjonsutvikling
 • ha gode evner til muntlig og skriftlig framstilling på norsk og engelsk

Ønskede personlige egenskaper

 • være nytenkende og nyskapende
 • være resultatorientert, tydelig og beslutningsdyktig
 • ha gode evner til kommunikasjon
 • ha gode evner til å skape tillit og nettverk internt, nasjonalt og internasjonalt
 • ha gode evner til samarbeid og å skape resultater sammen med andre

Vi tilbyr

 • en sentral lederposisjon ved et av Norges største og viktigste universiteter
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljøer
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • lønn og vilkår etter nærmere avtale

Rektor ansettes for en periode på fire år fra 1.8.2025. Hovedarbeidssted for stillingen vil være Tromsø. Reisevirksomhet innen- og utenlands må påregnes.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde

 • søknadsbrev, CV og referanser
 • dokumentasjon på formell kompetanse
 • dokumentasjon på språkferdigheter

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og til retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer særlig kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS