Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

HR-rådgiver (Eiendomsavdelingen)

Søknadsfrist: 12.08.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og fem underavdelinger: Eiendomsforvaltning og virksomhetsstøtte, Campusdrift, Campusservice, Campusutvikling og Livsvitenskapsbygget - mottak. 

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475 000 m2 egne og 105 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer og Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet legger føringer for videre utvikling av eiendomsmassen og setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold.

HR + eiendom = deg?

Om stillingen

Eiendomsavdelingen har egen seksjon for HR og kommunikasjon med totalt 7 medarbeidere. Vi søker nå etter en HR-rådgiver som skal ha hovedfokus på oppgaver knyttet til opplæring og kompetanseutvikling. HR i EA arbeider med alle deler av leder- og personaloppfølgingen, og deltar i all rekruttering for EA. Vi har kontinuerlig fokus på forbedring og profesjonalisering, digitalisering og økt samarbeid, og jobber hele tiden med å tilpasse virksomheten til nye rammevilkår. Vi ønsker at HR skal være en god partner i dette arbeidet. Våre visjoner og verdier står sentralt i det jevnlige forbedringsarbeidet, sammen med organisatorisk utvikling og god ressursutnyttelse. 

Det er viktig at du i din rolle er en tydelig støttespiller for lederne, er pådriver for læring og kompetanseutnyttelse og har en aktiv dialog ut i organisasjonen. Vi ønsker at du skal være en god bidragsyter til digital utvikling og at du vil bistå dine kolleger med god praktisering og etterlevelse av personalpolitikken og andre retningslinjer. 

HR-rådgiveren vil være del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse, både internt i EA, men også som en del av det HR-faglig nettverket på UiO. HR-gruppen består av tre medarbeidere i tillegg til leder. Stillingen rapporterer til HR-sjef.

Arbeidsoppgaver

 • Være HRs ressurs i arbeidet med kompetanseutvikling og læring 
 • Bistand og samarbeid med ledere i hele rekrutteringsprosessen
 • Veiledning, rådgivning og opplæring av ledere innen relevante tema på HR-området. 
 • Personaladministrative oppgaver - som også innebærer noen rutinemessige oppgaver
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen etter avtale med leder.

Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Særskilt relevant realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Det kreves kjennskap til lov- og avtaleverk innen HR-feltet/arbeidsrett
 • Relevant HR-erfaring, gjerne med kompetanseutvikling, vil bli vektlagt
 • Erfaring fra offentlig sektor er en fordel
 • Det forutsettes god digital kompetanse 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Personlige egenskaper

Du er trygg i HR-rollen og liker å jobbe med mennesker. Du kommuniserer tydelig, er initiativrik, løsningsorientert, har høy integritet, god gjennomføringsevne og er selvstendig og strukturert i ditt arbeid. God rolleforståelse og positiv innstilling til samarbeid er en forutsetning for å kunne lykkes i jobben.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø i gode lokaler sentralt på Blindern
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Stillingen lønnes i SKO 1434 Rådgiver/1364 Seniorrådgiver i lønnsspenn 604 900-692 400 for rådgiver, alt. 667 700-745 000 for seniorrådgiver. Det kreves minimum 5 års relevant erfaring for innplassering som seniorrådgiver. 
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt:

 • HR-sjef Torborg Storaas, tlf. 40 87 30 66

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS