Ønsker du å jobbe med systemutvikling og data relatert til livet i havet?

Senior programvareutvikler

Søknadsfrist: 15.08.2024

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa, med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen. Vi har også avdeling i Tromsø, og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

Havforskningsinstituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, både nasjonalt og internasjonalt, og for hele kjeden fra hav til mat, inkludert det marine miljøet, fiskeernæring og trygg og sunn sjømat.

Om stillingen

Havet er vår viktigste ressurs. Ønsker du å jobbe med systemutvikling og data relatert til livet i havet? Nå har du muligheten til å bli en del av fellesskapet som programvareutvikler for rådgivning og vitenskap knyttet til Norges største fornybare ressurs. Digital utvikling søker nå etter en fast stilling som senior programvareutvikler.

Personen vi ser etter vil jobbe som en del av et lite team i nært samarbeid med forskningsmiljøene ved Havforskningsinstituttet. Arbeidet omfatter både nyutvikling og videreutvikling av verdensledende modeller for bestandsvurdering som styrer vårt fiskeriforvaltningssystem. Vi søker en kandidat med gode programmeringsferdigheter i R og C++. Erfaring fra relevante fagområder vil bli vektlagt. Havforskningsinstituttet samarbeider tett med internasjonale organisasjoner som ICES i utviklingen av metoder for fiskeriforvaltning.

Om Digital Utvikling

Digital utvikling er en seksjon i avdeling HI Digital, som er utviklingsavdelingen til Havforskningsinstituttet. Ansvaret for seksjonen Digital utvikling, omfatter utvikling og vedlikehold av datasystemene som brukes ved Havforskningsinstituttet, både på land og til sjøs. 

Hovedoppgaver

Personen vi er ute etter, vil jobbe som en programvareutvikler med fokus på å forbedre systemer for fiskeriforvaltning:

 • Utvikling og integrasjon av systemer for bestandsvurderingsmodellering.
 • Arbeid i strategiske forskningsprosjekter og eksternt finansierte forskningsprosjekter.
 • Delta i sikkerhetsvurderinger og analyser som vil føre til bedre rådgivning for fiskeriforvaltning.
 • Vitenskapelig feltarbeid og toktarbeid kan også være en del av denne stillingen.

Kvalifikasjonskrav

Foretrukket høyere akademisk utdanning fra universitet eller høyskole innen vitenskapelige fag, med god erfaring innen programvareutvikling. Lengre arbeidserfaring innen det relevante fagområdet kan kompensere for deler av utdanningskravet. Erfaring fra fiskeri- eller økologisk modellering, statistikk eller biologi er en fordel, men ikke et krav.

  Ekspertise i disse systemene vil bli mest vektlagt:

 • Programmering i R.
 • Programmering i C++. Ekspertise i disse systemene og plattformene er foretrukket:
 • Erfaring med Javascript, helst med bruk av Angular eller React.
 • Erfaring med Python.
 • Erfaring med containerisering (Docker), konfigurasjonsstyring (Ansible, Puppet) og CI/CD (GitLab, GitHub).
 • Erfaring med REST/XML/JSON.
 • Erfaring med prosjektarbeid organisert ved hjelp av smidige metoder. Kandidaten bør være villig og i stand til å lære nye programmeringsspråk.

Arbeidsspråket på Havforskningsinstituttet er norsk. Det å kunne kommunisere godt på norsk er en viktig forutsetning både for den ansatte og for instituttet. Vi legger til grunn at ikke-norskspråklige ansatte gjennomfører norskkurs i løpet av de to første årene av ansettelsesforholdet. Norskopplæring vil bli dekket av instituttet etter fullførte og beståtte kurs.

Personlige egenskaper

Vi på Havforskningsinstituttet er overbeviste om at personlighet spiller en rolle i hvordan man jobber, kommuniserer og trives på arbeidsplassen. 

Til denne stillingen ser vi for oss en medarbeider som:

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team, og levere resultater (rapporter, analyser osv.) innen frister.
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig.
 • Gode muntlige og skriftlige presentasjonsevner på engelsk er nødvendig.
 • Arbeidsspråket ved Havforskningsinstituttet er norsk. Evnen til å kommunisere godt på norsk er en viktig forutsetning både for den ansatte og avdelingen. Det forventes at ansatte som ikke snakker norsk, fullfører norskkurs i løpet av de første to årene av ansettelsen, og at den utnevnte personen etter hvert behersker norsk som arbeidsspråk. Norskopplæring vil bli dekket av avdelingen etter fullførte og beståtte kurs.

Inkludering, mangfold og positiv særbehandling

Havforskningsinstituttet har fokus på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og vi ønsker å legge forholdene til rette for søkeremed redusert funksjonsevne.

Dersom det finnes kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker innenfor hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling, må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om kravene her.

For å synliggjøre at du ønsker å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling ber vi deg krysse av for dette i jobbportalen når du søker.

Vi tilbyr

 • arbeid i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
 • et spennende og solid fagmiljø
 • lokaler sentralt i Bergen
 • fleksitidsordning, med sommer- og vintertid
 • offentlig tjenestepensjonsordning i Statens Pensjonsordning
 • bedriftshytter
 • bedriftsidrettslag

Ytterligere informasjon

Stillingen lønnes i stillingskode Senior ingenør i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes det 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via Jobb Norge. CV, vitnemål og andre relevante attester legges ved i søknaden. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Ønsker du flere opplysninger om stillingen kan du kontakte:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS