Har du lyst på en spennende lederjobb ved NTNU Universitetsbiblioteket?

Seksjonssjef - Seksjon for ressurser og digitale tjenester

Søknadsfrist: 02.09.2024

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNU Universitetsbiblioteket leverer tjenester til NTNUs forskere og studenter, og legger vekt på å ha en aktiv dialog med fagmiljøene med mål å bidra til å styrke NTNUs forskning og undervisning. Universitetsbiblioteket har en sterk satsing på nettbaserte tjenester og tilbyr et spennende og utfordrende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter. Mer informasjon finner du her.

Ved Universitetsbiblioteket er det ledig stilling som Seksjonssjef - Seksjon for ressurser og digitale tjenester      

Om stillingen

Har du lyst på en spennende lederjobb ved NTNU Universitetsbiblioteket?

Ansatte og studenter ved NTNU har tilgang til ulike fysiske og digitale litteratursamlinger og ressurser i utdanning, forskning og arbeid. Universitetsbibliotekets seksjon for ressurser og digitale tjenester har et overordnet ansvar for NTNUs tjenestetilbud på dette området.

Seksjonen leverer også tjenester og kompetanse til andre seksjoner ved Universitetsbiblioteket og bidrar med dette til at biblioteket som helhet kan levere likeverdige tjenester av høy kvalitet til alle våre brukere. Seksjonen har ansvar for bibliotekets økonomioppfølging, anskaffelser/innkjøp, drift av og integrasjon med bibliotekets egne IT-systemer, fellessystemer både ved NTNU og i sektoren og bibliotekspesifikt sikkerhetsarbeid. De nærmeste årene skal nye løsninger for blant annet saksbehandling- og arkiv, nasjonal løsning for forskningsinformasjon og bibliotek- og søkesystem innføres.

Seksjonen med sine omlag 20 medarbeidere i Trondheim, Gjøvik og Ålesund dekker et bredt spekter av tjenester. De ansatte har sammensatt fagbakgrunn, blant annet innenfor bibliotek- og informasjonsfag, økonomi og IT.

Vi søker deg som er løsningsorientert, som involverer medarbeidere i utviklingsarbeid og som har god forståelse for og evne til å gjennomføre endringsarbeid. Du setter brukerne i sentrum og liker å jobbe systematisk med å utvikle fremtidsrettede tjenestetilbud, både gjennom strategiske satsinger og løpende kvalitetsarbeid.

Biblioteket skal bidra til kunnskapsutvikling og verdiskaping gjennom støtte til NTNUs kjerneoppgaver som er utdanning og læringsmiljø, forskning, kunstnerisk virksomhet, innovasjon og nyskaping samt formidling. Biblioteksfunksjonene er i endring og spiller en nøkkelrolle i utviklingen av åpen vitenskap. Universitetsbiblioteket støtter opp under NTNUs strategi: Kunnskap for en bedre verden.

Stillingen rapporterer til bibliotekdirektør og inngår i Universitetsbibliotekets ledergruppe.

Arbeidssted er Trondheim, med hovedarbeidssted på Gløshaugen. Noe reisevirksomhet må påregnes, seksjonen har medarbeidere i alle tre campusbyer.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for utvikling, forvaltning og drift av tjenestene som leveres av seksjonen
 • Lede utvikling av seksjonens prosesser på en effektiv og framtidsrettet måte til beste for våre brukere
 • Lede innføringsprosesser for nye løsninger og systemer
 • Fagansvar samt ledelse av seksjonens funksjonsområde, inkludert personal- og resultatansvar. 
 • Personaloppfølging av den enkelte medarbeider i seksjonen utføres i samarbeid med teamledere 
 • Den primære arbeidsformen ved biblioteket er teambasert, og seksjonsleder skal tilrettelegge for og utvikle tverrfaglige selvstyrte team. Skape en positiv kultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø
 • Legge til rette for og bidra til at medarbeiderne får benyttet og utviklet sin kompetanse
 • Bygge relasjoner til de andre seksjonene ved Universitetsbiblioteket, NTNU og samarbeidspartnere i inn- og utland.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole, minimum på mastergradsnivå. 
 • Erfaring med ledelse av team og medarbeidere
 • Relevant erfaring og/eller faglig innsikt og kompetanse i ett eller flere av seksjonens arbeidsområder
 • Kompetanse og erfaring innenfor arbeid med å utvikle og innføre IT-systemer
 • Gode formulerings- og kommunikasjonsferdigheter både på engelsk og norsk, muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Relevant ledererfaring fra tilsvarende rolle
 • Erfaring fra og interesse for digital tjenesteutvikling og -forvaltning
 • Erfaring fra og interesse for prosjekt- og innovasjonsarbeid
 • Erfaring fra utdannings- og forskningssektoren
 • Kunnskap om og erfaring fra likestillings- og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere i NTNU

Personlige egenskaper 

 • Evne til å skape resultater gjennom å lede andre
 • Utviklings-, løsnings- og samhandlingsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å skape tillit og bygge relasjoner
 • Fleksibel, inkluderende og systematisk

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

Stillingen lønnes som sekjonssjef (kode1211). Lønn etter avtale avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde CV, attester og vitnemål.

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her. Dersom du allerede har en uttalelse fra HK-dir, er det fint om du legger ved den også.

Generell informasjon 

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-rådgiver Gunhild M. Standal, e-post:gunhild.standal@ntnu.no

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon.

NTNU-nr. 65/24 

Søknadsfrist: 02.09.2024

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS