LEDIG STILLING VED UNIS

Bibliotekar (spesialbibliotekar)

Søknadsfrist: 09.08.2024

UNIS er verdens nordligste utdanningsinstitusjon, lokalisert i Longyearbyen på Svalbard. UNIS har teknisk og vitenskapelig utstyr, laboratorier og infrastruktur egnet for undervisning og forskning innen arktisk naturvitenskap og teknologi for sjø, land og atmosfære. Fagavdelingene omfatter arktisk biologi, -geofysikk, -geologi, og -teknologi. 

All utdanning gis på engelsk, og omlag halvparten av ansatte og studenter er fra utlandet. UNIS er et statlig aksjeselskap. UNIS skal gjennom sin virksomhet bidra til samfunnsutviklingen i Longyearbyen og på Svalbard i tråd med de overordnede målene for norsk svalbardpolitikk. Administrasjonsspråket er norsk.

Om stillingen

UNIS har ledig en midlertidig 100 % stilling som spesialbibliotekar, og søker etter en engasjert og omgjengelig bibliotekar, med kunnskap og interesse for biblioteksystem og gjenfinning. Dette er en midlertidig stilling i ett år med mulighet for fast ansettelse.

 Stillingen gir mange og varierte arbeidsoppgaver og krever evne til å jobbe strukturert og selvstendig. Du må gjerne være en spesialist, men har lyst til å jobbe med flere ting. Er du nyutdannet kan også denne stillingen være en bra start på karrieren. 

UNIS er en liten institusjon med mulighet til å gjøre forskjellige oppgaver med stor variasjon. 

Stillingen rapporterer til avdelingsleder for Studieavdelingen. Avdelingen består av bibliotek (2 ansatte), en kommunikasjonsrådgiver og 5 studieadministrativt ansatte, samt avdelingsleder. 

Biblioteket bruker Alma biblioteksystem og søketjenesten Oria, og drifter RFID-løsning fra Bibliotheca. Biblioteket har også ansvaret for Cristin og innfører Nasjonalt Vitenarkiv i løpet av 2024. 

Arbeidsoppgaver som fordeles mellom bibliotekansatte

 • Daglig drift og andre bibliotekoppgaver
 • Veiledning og støtte til studenter og ansatte
 • Bidra til videre utvikling av biblioteket og eventuelt innføring av nytt bibliotekssystem 
 • Statistikkarbeid og rapportering
 • Samlingsutvikling av trykte og elektroniske ressurser
 • Katalogisering
 • Klassifikasjon
 • Forskningsstøtte 

Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen. 

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan i enkelte tilfeller kompensere fra utdanningskravet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • God digital kompetanse og systemforståelse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor universitets- og høyskolesektoren
 • Erfaring fra katalogisering (Marc 21 eller RDA) og klassifikasjon (UDC). 
 • Kompetanse innenfor Alma og Oria, gjerne også modulene Fulfillment og Resource Management
 • Erfaring med arbeid innenfor forskningsstøtte (OpenAccess, APC o.l.) 

Personlige egenskaper

UNIS søker en medarbeider som er serviceinnstilt og utviklingsorientert, og med gode pedagogiske evner. Du er vant til å arbeide selvstendig og strukturert, samtidig som du har gode samarbeids - og kommunikasjonsevner. Medarbeideren har også høy villighet til å lære nye ting og tilegne seg ny kompetanse. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen blir tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

UNIS tilbyr en utfordrende og variert jobb, i et spennende, trivelig og internasjonalt miljø. Som ansatt er man medlem i Statens Pensjonskasse, som tilbyr en av markedets beste ordninger for alderspensjon. Vi tilbyr også gode forsikringsordninger, betalt reise- og flyttekostnader ved oppstart i stillingen iht. gjeldende avtaler, subsidiert tjenestebolig og tilskudd til feriereise etter gjeldende regelverk.

Ansettelse er i stillingskode 1515 Spesialbibliotekar i statens regulativ, innplassering og avlønning etter ansiennitet og kvalifikasjoner. I tillegg til lønnen ytes et Svalbardtillegg tilsvarende kr. 40 460,- pr. år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Inntektsskatten på Svalbard er for tiden på 8 %. I tillegg trekkes folketrygdavgift på 7,8 %.

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Avdelingsleder for Studieavdelingen, Ane Hammervoll Bjørsvik (tlf: 79 02 64 46, aneb@unis.no)

Det er mulig å be om å få navnet/søknaden unntatt offentligheten iht. offentlighetsloven § 25. Ønsket må i tilfelle begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at skulle ønsket ikke bli tatt til følge, vil søkeren bli kontaktet og få mulighet til å trekke søknaden.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Avdelingsleder for Studieavdelingen, Ane Hammervoll Bjørsvik (tlf: 79 02 64 46, aneb@unis.no)

Det er mulig å be om å få navnet/søknaden unntatt offentligheten iht. offentlighetsloven § 25. Ønsket må i tilfelle begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at skulle ønsket ikke bli tatt til følge, vil søkeren bli kontaktet og få mulighet til å trekke søknaden. inn informasjon om kontaktpersoner og hvordan søke på stillingen

Longyearbyen

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2600 innbyggere og har et godt tjenestetilbud, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS