Vil du være med å lede Norges største universitet inn i framtida?

Vi søker prorektorer, dekaner og direktør

Søknadsfrist: 20.08.2024

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNUs visjon er å skape kunnskap for en bedre verden. Som Norges største universitet med til sammen 42 000 studenter og 9 000 ansatte fra mer enn 90 land, jobber vi for å finne løsninger på framtidas utfordringer. 

Med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og en stor faglig bredde skal vi bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og skape forståelse for sammenhengene mellom teknologi, samfunn og miljø. 

Hvem vi ser etter

Vi leter etter deg som er en samlende og fremtidsrettet leder, med stor faglig tyngde og gode lederegenskaper. Du blir en del av rektors utvidede ledergruppe, og får en sentral rolle i arbeidet med å realisere vår visjon om «kunnskap for en bedre verden».

NTNU er en utviklingsorientert organisasjon, og vi legger stor vekt på at alle våre ansatte skal oppleve arbeidsmiljøet som trygt og inkluderende. Vi er derfor på jakt etter deg som har god forståelse for at du som leder påvirker dine ansattes arbeidshverdag i stor grad, og som kan lede fakultetet gjennom utvikling og omstilling på en klar og effektiv måte. Du viser interesse for både mennesker og fag, og sørger for å skape god takhøyde og medvirkning, gjennom å anerkjenne og støtte dine medarbeidere.

Les gjerne mer om våre forventninger til god ledelse ved NTNU her

NTNU har campuser i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Hovedarbeidssted for disse stillingene er i Trondheim. 

Prorektorer

Som prorektor ved Norges største universitet får du muligheten til å påvirke universitetets retning og fremtid. Du vil jobbe aktivt for å videreutvikle sentrale oppgaver for NTNU innen stillingens ansvarsområde.

Som leder skal du skape gode betingelser for utvikling og endring, samtidig som du må være reflektert og handlekraftig i krevende situasjoner. I stillingen som prorektor vil være med på å lede og utvikle NTNUs virksomhet.

Du vil lede og samarbeide med dyktige og engasjerte kunnskapsmedarbeidere både i og utenfor NTNU, og ha et bredt administrativt støtteapparat i ryggen.

NTNU er en utviklingsorientert organisasjon, og vi jobber for at alle våre ansatte skal oppleve arbeidsmiljøet som trygt og inkluderende.

 Vi er derfor på jakt etter deg som viser interesse for både mennesker og fag, og som kan bistå rektor i oppfølging av NTNUs samfunnsoppdrag og vedtatte strategier.

NTNU er en utviklingsorientert organisasjon, og vi jobber for at alle våre ansatte skal oppleve arbeidsmiljøet som trygt og inkluderende. Vi er derfor på jakt etter deg som viser interesse for både mennesker og fag, og som kan bistå rektor i oppfølging av NTNUs samfunnsoppdrag og vedtatte strategier. 

Dekaner

Som dekan ved Norges største universitet får du muligheten til å påvirke universitetets retning og fremtid. Dette innebærer å stimulere til fremragende forskning, sørge for attraktive studietilbud og skaffe ressurser i internasjonal konkurranse. Du vil ha hovedansvaret for både den strategiske, faglige og administrative ledelsen av fakultetet, og jobbe aktivt for å videreutvikle kjerneoppgaver innenfor utdanning, forskning, formidling og innovasjon. Som leder skal du skape gode betingelser for utvikling og endring, samtidig som du må være reflektert og handlekraftig i krevende situasjoner. Din innflytelse kan påvirke utviklingen av kunnskap som bidrar til å løse store nasjonale og internasjonale utfordringer.

Som dekan setter du sammen din egen ledergruppe bestående av prodekaner og instituttledere. I tillegg har du et bredt administrativt støtteapparat i ryggen som hjelper deg å lykkes i arbeidet med å utvikle og kvalitetssikre fakultetets virksomhet. Du vil lede og samarbeide med dyktige og engasjerte kunnskapsmedarbeidere både i og utenfor NTNU. 

Direktør – NTNU Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet er et universitetsmuseum med god integrasjon mellom forskning, formidling og forvaltning. I stillingen som direktør får du hovedansvaret for den strategiske og faglige ledelsen av museet, og mulighet til å påvirke museets retning og framtid. Noen av dine viktigste oppgaver vil være å lede og utvikle museets virksomhet med forskning og formidling knyttet til den museale virksomheten gjennom å stimulere til fremragende faglige resultater, skaffe ressurser i nasjonal og internasjonal konkurranse, og rekruttere høyt kompetente medarbeidere. Du vil også jobbe aktivt for å videreutvikle sentrale oppgaver for NTNU innen forskning, formidling, innovasjon, med særlig fokus på museumsvirksomhet. 

Som leder skal du skape gode betingelser for utvikling og endring, samtidig som du må være reflektert og handlekraftig i krevende situasjoner.

Som direktør for Vitenskapsmuseet setter du sammen din egen ledergruppe. I tillegg har du et administrativt støtteapparat i ryggen som hjelper deg å lykkes i arbeidet med å utvikle og kvalitetssikre museets virksomhet. Du vil lede og samarbeide med dyktige og engasjerte kunnskapsmedarbeidere både i og utenfor NTNU.

Her kan du lese mer om NTNU Vitenskapsmuseet

Les mer og søk

Generell informasjon

Søknadsfrist: 20. august 2024.

Søknad sendes via de respektive stillingene på jobbnorge.no. Se Les mer og søk under hver stilling.

Powered by Labrador CMS