LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Studieveileder - Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Søknadsfrist: 01.08.2024

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig midlertidig stilling som Studieveileder

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig et spennende vikariat som studieveileder i 100 % stilling for ett år, med tiltredelse snarest mulig. 

Vi er i behov for umiddelbart å tilsette ressurser i vikariatet. Kvalifiserte søkere som raskt kan tiltre stillingen vil derfor bli foretrukket.

Stillingen er knyttet til Seksjon for studieadministrasjon, med seksjonssjef som nærmeste overordnede. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold, Horten. Noe reising mellom campusene må påregnes.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Studieveileder med ansvar for studieprogram på bachelor- og masternivå, og eventuelt andre typer tilbud som f. eks. etter- og videreutdanning.
 • Studieveiledning overfor fakultetets studenter herunder orientering om emnevalg, oppfølging av studieprogresjon, tiltak for å forhindre frafall, innpassinger og permisjoner.
 • Studie- og saksbehandling i studieadministrativt system (FS), arkivsystemet Public 360 og andre administrative systemer.
 • Saksbehandling og administrasjon i forbindelse med tilrettelegging i studiesituasjonen for studenter med særskilte behov.
 • Oppfølging av arbeid med opprettelse og revisjon av program- og emneplaner.
 • Kvalitetssikring, rapportering og utredning av studentdata.
 • Vitnemålsproduksjon.
 • Bistå i rekrutteringstiltak og med markedsføring av fakultetets studietilbud.
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Det pågår et organisasjonsutviklingsarbeid ved USN som kan påvirke innretning og oppgaver i stillingen.

 Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå.
 • Realkompetanse kan kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
 • Relevant saksbehandlererfaring, fortrinnsvis fra studieadministrasjon.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper, kjennskap til FS og Public 360 er ønskelig.
 • Evne til å sette seg raskt inn i nye systemer.
 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren og god forståelse for universitetets virksomhet er en fordel.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Søkere som raskt kan tiltre stillingen.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team/sammen med andre.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Rådgiver(SKO 1434): NOK 557 100 - 692 400 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

[Ev oppfordring til det ene kjønn om å søke stillingen]

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Bjørn Lyngroth, epost/tlf: bjorn.lyngroth@usn.no / 97509162

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Kari L. Foss-Pedersen, epost: kari.foss-pedersen@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Har du høyere utdanning fra utlandet må den godkjennes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du må ha sendt inn søknad for godkjenning innen søknadsfristen til denne stillingen utløper. Legg ved kvittering på søknad eller vedtak når du søker. Godkjenningen må ettersendes og er en forutsetning for ansettelse i stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS