LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Prosjektleder - JOVA overvåkingsprogram

Søknadsfrist: 02.01.2023

Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til bruk i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har ca 700 ansatte, hovedkontor i Ås i Viken fylke og er til stede i alle landsdeler. NIBIO er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, eid av Landbruks- og matdepartementet.


Avdeling for jord og arealbruk
driver forskning, overvåkning og rådgivning innen jordbruksrelatert miljøproblematikk. Økt forståelse av faktorer og prosesser som bidrar til partikkel- og næringsstoffavrenning i jordbruksdominerte nedbørfelt er sentrale tema i avdelingen. Avdelingen leder og deltar i prosjekter nasjonalt og internasjonalt for å bedre forståelsen av nøkkelprosesser i jord, utvikle overvåkingsteknologi, iverksette tiltak i landbruket, samt drive rådgiving for oppdragsgivere i og utenfor Norge.

Nøkkelinformasjon

JOVA-programmet (Program for jord- og vannovervåkning i landbruket) overvåker nedbørfelt som representerer viktige jordbruksområder. Programmet startet i 1992 og dokumenterer miljøeffekter av landbruksdrift gjennom innsamling og bearbeiding av data fra overvåkingsfelt og andre relevante kilder.

Vi søker nå etter prosjektleder i JOVA-programmet. Den vi ansetter skal formidle programmets resultater i (inter)nasjonale prosjekter og for forvaltning og andre forskningsmiljøer. Du får også ansvar for administrativ og økonomisk styring av JOVA-programmet. Programmet får faglig innspill fra en styringsgruppe som representerer alle relevante fagfelt og brukerinteresser.

Stillingens hovedoppgaver

 • Formidling av programmet til brukergrupper og andre interessenter
 • Administrativ og økonomisk styring av programmet
 • Støtte til og deltakelse i relevante forskingsprosjekter

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i miljø-/agronomifag eller tilsvarende
 • God kjennskap til det norske jordbrukssystemet og miljøeffekter av norsk jordbruk
 • Behersker norsk flytende, skriftlig og muntlig (alternativt annet skandinavisk språk)

Det er en fordel om du har

 • Kunnskap om norsk landbruks- og miljøforvaltning
 • Kunnskap om administrative og økonomiske verktøy
 • Utdanning/kurs i kommunikasjonsfag
 • Databasekunnskap
 • Erfaring med å styre arbeidsgrupper med ulik faglig bakgrunn
 • Kunnskap om forskningsrelaterte oppgaver

Personlige egenskaper

 • Strukturert, selvstendig og samarbeidsorientert
 • Gode kommunikative egenskaper
 • Motiverende personlighet som kan formidle budskapet lett i forskjellige media

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En god personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434, årslønn i spennet kr 501 200 - 648 700 (lønnstrinn 54-69), avhengig av utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Forskningssjef/avdelingsleder Jannes Stolte (epost jannes.stolte@nibio.no, tlf 974 04 696)

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut via lenke på denne siden, "Søk stillingen". Kopier av vitnemål og karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålsportalen, eller legge ved pdf-kopier i søknaden her.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV ellerinnvandrerbakgrunn skal minst én søker fra hver av disse gruppene bli invitert til intervju. Les mer om dette her.

Opplysninger om søker kan bli offentliggjort, jf. offentleglova §25, 2. ledd. En søker kan anmode om unntak fra slik offentliggjøring og dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, skal søkeren bli varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS