Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Områdeleder - eiendomsdrift

Søknadsfrist: 15.02.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab


Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475 000 m2 egne og 105 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer, Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo, og Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet legger føringer for videre utvikling av eiendomsmassen og setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold.

Har du erfaring fra eiendomsdrift? Trives du som leder

Om stillingen

Som områdeleder er du ansvarlig for teknisk drift, intern kontroll, mindre vedlikeholdsarbeider og brukertjenester innenfor en definert del av eiendomsmassen tilhørende UiO. Dette innebærer et grensesnitt mot fakultetene, øvrig organisasjon og ulike leverandører. Du vil lede en enheten i Oslo sentrum med 8 medarbeidere, hvor evnen til å kombinere ledelse og operativ bygningsdrift vil være viktig for å trives og lykkes i jobben.

I EAs Seksjon for bygningsdrift arbeider vi systematisk med energiledelse, klima- og miljøtiltak, driftsoptimalisering av tekniske anlegg, digitaliseringsprosesser og langsiktig verdibevarende vedlikehold. Som områdeleder får du rik anledning til å påvirke både egen hverdag og bidra til utvikling; av eget område og seksjonen som helhet.

Stillingen inngår i Seksjon for bygningsdrifts ledergruppe og rapporterer til seksjonssjef bygningsdrift.

Arbeidsoppgaver

 • Administrativ og faglig ledelse av enheten
 • Utviklings- og koordineringsansvar for enheten
 • Personal- og budsjettansvar
 • Planlegge, gjennomføre og rapportere alle driftstiltak og internkontroll i egen enhet, deriblant energi- og miljøtiltak
 • Utvikle den tekniske driften innen ansvarsområdet
 • Utvikle godt samarbeid med brukerne
 • Beskrive krav og innhente tilbud for mindre vedlikeholdstiltak

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Ingeniørutdanning er ønskelig. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Det kreves ledererfaring med personalansvar, fortrinnsvis fra bygg/anlegg eller eiendomsdrift
 • Brannvernkompetanse tilstrekkelig for å kunne utøve brannvernlederrollen er ønskelig
 • God IT-forståelse og erfaring med FDV-system, SD-anlegg og andre IKT-systemer for eiendomsdrift
 • Erfaring med økonomistyring og offentlige anskaffelser er en fordel
 • Det er en fordel med erfaring fra serviceledelse og/eller prosjektstyring.

Personlige egenskaper

Vi søker en utviklingsorientert leder med beslutningskraft og gjennomføringsevne, en leder som er trygg i lederrollen og evner å fremstå tillitvekkende i samspillet med mennesker. Det er viktig at du er synlig og tydelig, samtidig som du har en lyttende og involverende lederstil. Din arbeidsform preges av systematikk og ryddighet, samtidig som du må være løsningsorientert og fleksibel. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling, samt deltakelse i lederutviklingsprogram
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes i SKO 1407 Avdelingsleder i spennet kr. 701 300 - 765 600 avhengig av kompetanse og erfaring.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev m/CV
 • Vitnemål og attester

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef Steffen Hellesøe, tlf. 958 41 237

Interesserte kan også ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Atle Strande, tlf. 908 92 054.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS