LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Instituttleder for Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging

Søknadsfrist: 01.02.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 50 % åremålsstilling som instituttleder ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging for en periode på fire år. Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Tiltredelse 1. august 2023 eller etter avtale med fakultetet.

Fakultet for samfunnsvitenskap har ca. 1.700 registrerte studenter og består av fire institutter, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Institutt for informasjonssystemer, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid og Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag.

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging har 15 fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger i tillegg til medarbeidere i tidsbegrensede tilsettingsforhold som stipendiater og postdoktorer, til sammen ca. 29. Fagstaben består av forskere med undervisnings- og forskningserfaring blant annet innen fattigdomsproblematikk, globalisering og politisk økonomi, stat- og velferdspolitikk i Sør, rural/urban migrasjon, naturkatastrofer og krisehåndtering, klima- og miljøproblematikk, sosiale bevegelser, kjønn, integrering og mobilitet, by- og regionalplanlegging, stedsutvikling og deltakelsesprosesser. Les mer her.

Arbeidsoppgaver

Instituttleders oppgaver omfatter utdannings- og forskningsledelse og generell faglig ledelse av instituttet, les mer her. Studieprogramlederne og forskningsgruppelederne vil være instituttleders nære medarbeidere. Det er også ansatt en instituttlederstøtte i 100 % stilling til å bistå instituttleder. Instituttleder har ansvar for oppfølging av vitenskapelige ansatte ved instituttet både faglig og personalmessig. Frem til 1.1.2024 vil instituttleder rapportere til dekan og fakultetsdirektør, etter det vil fakultetene ha enhetlig ledelse og instituttleder vil rapportere til dekan. Instituttleder vil arbeide i nært samarbeid med fakultetsadministrasjonen, som samlet har ca. 34 ansatte, og mot universitetets øvrige administrative enheter.

Instituttleder vil inngå i fakultetets ledergruppe.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • vitenskapelige kompetanse på minimum førstenivå innenfor et av instituttets fagområder
 • gode lederegenskaper og evne til å tenke helhetlig
 • god organisasjonsforståelse og evne til strategisk tenking

Arbeidsspråket er norsk. Den som ansettes må beherske norsk, eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk muntlig og skriftlig ved ansettelsestidspunktet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • evne til å sette seg raskt inn nye arbeidsoppgaver og til å håndtere og lede endring
 • erfaring fra faglige og/eller faglig-administrative lederstillinger
 • god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren generelt, og instituttets fagområder spesielt.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper knyttet til samarbeid og evne til å initiere og gjennomføre omstillings- og fornyingsarbeid vil være vesentlig.

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i er mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse.

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen plasseres i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, kode 1475 Instituttleder kr 900 000 – 940 000 brutto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for stillingen, og må regne med endringer i organisering og oppgaver. Universitetsstyret har vedtatt instruks for instituttlederstillingen, og den omfatter generell faglig ledelse, utdannings- og forskningsledelse. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Se instruks for stillingen her.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 01.02.2023

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål som gjelder søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS