Vil du bli vår nye forsker og etablere proteomikk-lab?

Forsker - proteomikk

Søknadsfrist: 17.03.2024

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale forskningsinstituttet innen arbeidsmiljø og arbeidshelse og har som formål å identifisere risikoforhold for helseeffekter. Område for forskning og kjernefag (OFK) ved STAMI skal etablere en ny proteomikk-lab som skal fokusere på anvendelser av metoden innenfor arbeidsmiljøforskning. OFK består av fire grupper: Arbeidsmiljøkjemi (KJEMI), Arbeidstoksikologi (TOKS), Arbeidsmedisin og epidemiologi (AME) og Arbeidspsykologi og -fysiologi (APF). Området er sammensatt av over 80 medarbeidere (forskere, ingeniører og doktorgradsstipendiater) som arbeider med kartlegging og identifisering av fysiske, kjemiske, biologiske og psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet som kan medfører eksponeringer for arbeidstakere.

Forskning med kartlegging og identifisering av eksponeringer i arbeidsmiljøet er OFK sin kjerneaktivitet, samt avdekking av underliggende mekanismer for helseutfall. Mekanismer for helseutfall studeres gjennom eksponeringsvitenskap, toksikologi/mekanismer og humane studier. Instituttet har også utstrakt samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljø.

Stillingen vil være plassert i gruppen for Arbeidsmiljøkjemi, men vil i ulike forskningsprosjekt samarbeide med forskerne fra hele område forskning og kjernefag.

Ledig stilling som forsker

Om stillingen 

Vi søker en ekspert innen proteomikk for å etablere metoden og utvikle forskning på biologiske markører i arbeidsmiljøet og på biologiske prøver. STAMI har anskaffet et Orbitrap Exploris? 240 massespektrometer. I stillingen forventes det å etablere bruken av dette instrumentet til proteomikk-analyser. Metodeutvikling vil være en sentral oppgave i denne stillingen, først og fremst for å bidra internt med proteomikk-analyser inn i etablerte og nye forskningsprosjekter på OFK. Det vil også være muligheter for egne forskningsprosjekter innenfor STAMIs interesseområde.

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav:

 • Doktorgrad innen et av fagområdene molekylær/cellebiologi, bioanalytisk kjemi, toksikologi, bioinformatikk, biostatistikk, biomedisin eller annet relevant fagområde
 • Erfaring med høyoppløselig LC-MS og tolking av store datasett (proteomikk)
 • Førsteforfatter av flere vitenskapelige artikler relevant for proteomikk i fagfellevurderte tidsskrift. Publikasjonsliste vedlegges ved søknad
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig på norsk eller annet skandinavisk språk samt på engelsk.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Hands-on erfaring med Orbitrap Exploris? 240 massespektrometer eller tilsvarende instrumentering
 • Erfaring med prøvepreparering og databehandling knyttet til proteomikk
 • Fordelaktig med erfaring innen både targeted og non-targeted analyser
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring med veiledning av studenter på master- og PhD nivå
 • Erfaring med celle- og molekylærbiologiske metoder
 • Interesse for arbeidsmiljø- og toksikologiske problemstillinger, og ønske om å videreutvikle egen kompetanse
 • Erfaring med innhenting og analyse av data (data mining) fra OMICS databaser og identifisering av biomarkører for effekt.

Vi ser etter deg som har

 • Faglig nysgjerrighet og interesse for å drive nyskapende forskning
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å samarbeide med forskere både nasjonalt og internasjonalt
 • Tverrfaglig forståelse
 • Meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Personlig egnethet, praktisk erfaring med relevante metoder og arbeid med omics-data vil tillegges stor vekt. 

Hos oss får du

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen 
 • Du blir med i STAMIs tverrfaglige miljø, som innebærer samarbeid med mange andre dyktige forskere på instituttet 
 • Vi har nye og godt utstyrte laboratorier og fine kontorlokaler sentralt plassert på Majorstuen i Oslo
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (http://spk.no).

Stillingen er en fast heltidsstilling og blir lønnet etter Statens regulativ som:

 • Forsker stillingskode 1109 fra kr 640 300,- til 762 200,- eller som
 • Seniorforsker stillingskode 1183 fra kr 750 000,- til 850 000,-.

Plassering av lønn er avhengig av utdanning og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes det 2 % pensjonstilskudd til Statens pensjonskasse, noe som innebærer tjenestepensjonsordning, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Ved ansettelse er det seks måneders prøvetid.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med:

 • Gruppeleder Arbeidsmiljøkjemi Nils Petter Skaugset, e-post: nps@stami.no, tlf 23 19 53 56
 • Gruppeleder Arbeidstoksikologi Shan Narui, e-post: shan.narui@stami.no (http://shan.narui@stami.no), tlf 23 19 52 84

For nærmere opplysninger om søknadsprosessen, ta gjerne kontakt med:

 • Seniorrådgiver Maria Grongstad, e-post: maria.grongstad@stami.no (http://maria.grongstad@stami.no), tlf. 23 19 51 36

Ytterligere informasjon om Statens arbeidsmiljøinstitutt finnes på våre nettsider: www.stami.no

Hvordan søker du stillingen

Alle som søker stillingen må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge: "Søk stillingen".

 Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. 

Søkere med utenlandsk utdanning (både bachelor og/eller master), må legge ved sertifisert oversettelse til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikke er på et av disse språkene. Søkere må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor og master) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om generell vurdering av høyere utdanning. Har du ikke fått svar innen søknadsfristen, kan du legge ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

 • Tiltredelse: etter avtale

Inkludering og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CVen). Våre lokaler er universelt utformet, og vi ønsker å legge forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du som søker krysser av for nedsatt funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CVen, gjør vi deg oppmerksom på at denne opplysningen kan brukes til statistikkformål i samsvar med kravene i personvenvernforordningen artikkel 13 og 14. 

Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS