LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Jurist (seniorrådgiver) - Avdeling for forskning, innovasjon og bibliotek

Søknadsfrist: 17.06.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved staben til Avdeling for forskning, innovasjon og bibliotek er det ledig fast stilling som Jurist (seniorrådgiver)

Om stillingen

Ønsker du å bidra til å løse viktige og aktuelle samfunnsoppdrag? 

Universitet i Sørøst-Norge (USN) er et regionalt forankret og internasjonalt anerkjent universitet med mange gode og spennende fagmiljøer og sentere. USN har de siste årene hatt stor økning i sitt forsknings- og utdanningssamarbeid både nasjonalt og internasjonalt. USN har i lys av sin regionale forankring en bred kontaktflate med ulike former for forsknings- og innovasjonssamarbeid med både offentlige og private aktører. 

Vi har en ledig fast stilling som jurist (rådgiver/seniorrådgiver) i staben til Avdeling for forskning, innovasjon og bibliotek med ønsket tiltredelse fra 1. september 2024, eventuelt tidligere eller senere etter avtale. 

USN søker en fremtidsrettet og engasjert kollega som med sin kompetanse og erfaring vil utvikle og styrke universitetets juridiske kompetanse. Du vil komme inn i et sterkt og innovativt forskningsadministrativt miljø med store muligheter for faglig utvikling, tverrfaglig teamsamarbeid og selvstendig arbeid innen et bredt spekter av juridiske problemstillinger.

Stillingen vil få ansvar for tjenester innen forvaltning av forskningsetikk, redelighetsutvalget, personvern og våre forskerutdanninger, samt også bidra med juridisk støtte til forvaltning av relevante lover og forskrifter for sektoren, ekstern finansiering og (inter)nasjonalt samarbeid. 

Stillingen vil fortrinnsvis tilknyttes campus Vestfold, Drammen eller Porsgrunn. Nærmeste overordnede er forskningsdirektør.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • bistå i tolkning og korrekt anvendelse av relevante lovverk og forskrifter i forvaltning og gjennomføring av doktorgradsløpet i våre ph.d.-programmer 
 • veiledning og opplæring av universitetets ansatte i korrekt anvendelse av lover, forskrifter og interne rutiner tilknyttet forskerutdanningene,
 • utarbeidelse av avtaler, vedtak og oppfølging av relevante forskrifter i tilknytning til forskerutdanningene,
 • behandling av saker om mulig brudd på forskningsetiske normer, herunder bistå Redelighetsutvalget og veilede og gi råd i forskningsetikksaker
 • utarbeidelse og kvalitetssikring av øvrige avtaler innenfor forskningsvirksomheten
 • forvaltning knyttet til personvern (GDPR) innen forskningsvirksomheten
 • løpende administrative oppgaver, saksbehandling, høringer, innsynsbegjæringer og interne utviklingsprosjekter i avdelingen vil bli tillagt stillingen etter behov.

 Kvalifikasjoner

 • Primært søker personer med masterutdanning fra universitet eller høgskole i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen (Cand. Jur.) eller tilsvarende, men kandidater med annen utdanningsbakgrunn med særlig relevant praksis kan også komme i betraktning. 
 • Det er en fordel å ha kjennskap til forskningsvirksomhet innenfor UH- og/eller instituttsektor, herunder erfaring med forvaltning av relevant lovverk og forskrifter.
 • Kjennskap til/erfaring med rådgiving/veiledning og saksbehandling er en fordel.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, og må kunne kommunisere flytende skriftlig og muntlig på norsk eller et av de andre skandinaviske språkene i tillegg til engelsk.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Ansvarsbevisst, selvstendig og løsningsorientert
 • Høy integritet 
 • Gode relasjons- og samarbeidsevner, også på tvers av fagområder og profesjoner.

Vi tilbyr

 • Mulighet å jobbe med varierte juridiske problemstillinger innen samfunnsnyttig og meningsfylt arbeid
 • Fleksibel arbeidsordning, ansattgoder og velferdsordninger, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Lønn og vilkår

Seniorrådgiver (SKO 1364): NOK 604 900 – 845 900 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Har du høyere utdanning fra utlandet må den godkjennes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du må ha sendt inn søknad for godkjenning innen søknadsfristen til denne stillingen utløper. Legg ved kvittering på søknad eller vedtak når du søker. Godkjenningen må ettersendes og er en forutsetning for ansettelse i stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

 Om oss

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS