LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Seniorrådgiver / rådgiver økonomi (vikariat) - Det helsevitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 20.09.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsefaglige fakultet

Om stillingen

Ved UiT - Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig et vikariat i 100 % stilling innen økonomistyring som rådgiver/seniorrådgiver. For den rette kandidaten vil det være aktuelt å forlenge vikariatet med omkring 15 uker knyttet til oppgaver innen innkjøp. Samlet vil da vikariatet ha en varighet på omkring 1 år, avhengig av tidspunkt for tiltredelse.

Fakultetet er Nord-Norges kraftsenter for helsevitenskapelig forskning, utdanning og formidling. Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene. Hos oss forskes det både i dybden og i bredden, fra eldreomsorg, tannhelse, farmasi og psykologi til medisinsk og biologisk forskning. Ett av våre særtrekk er befolkningsundersøkelser og våre innholdsrike biobanker som brukes av forskere i hele verden.

Fakultetet har 10 institutter, over 50 forskningsgrupper, tilbyr 50 ulike studietilbud fra årsstudier til profesjonsstudier og har over 4500 studenter. Den ledige stillingen er plassert i Seksjon for organisasjon og økonomi i fellesadministrasjon ved fakultetet. Fellesadministrasjonen er en viktig brikke i tannhjulet og vårt fokus er å levere en best mulig tjeneste til kjernevirksomheten. Seksjonen har til sammen 24 stilinger, hvorav 10 stillinger er knyttet til innkjøp/regnskap, 9 stillinger er knyttet til økonomistyring, samt stillinger innen personal, HMS og forkontor til fakultetsledelsen. Seksjonensleder er nærmeste overordnede. Arbeidssted er i Tromsø. Seksjonens visjon er «Vi bidrar» til forskning, undervisning og formidling, og dette skal prege oss i alt vi gjør, sammen med universitetets kjerneverdier.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være varierte innenfor fagområdet økonomi.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Overordnet økonomistyring for fakultetets enheter
 • Budsjettering og budsjettoppfølging gjennom året i tett dialog med institutt/seksjon, herunder avviksanalyser
 • Diverse økonomiske utredninger, analyser og saksfremlegg
 • Strategisk sparringspartner for fakultetets enheter
 • Generell rådgivning innenfor fagområdet økonomi
 • Utviklingsoppgaver og effektivisering innenfor fagområdet.

Ved en eventuell forlengelse, vil oppgaver innen innkjøp være knyttet til anskaffelser med verdi under 100.000 fra behovet oppstår til vare eller tjeneste er levert. Viktige arbeidsoppgaver vil være dialog med behovshavere, forespørsel/ innhenting av tilbud, produksjon av innkjøpsordre og gjennomføring av bestilling, varemottak i system, oppfølging av mangelfulle leveranser, attestasjonskontroll på inngående fakturaer og ajourhold av anleggsregistre.

Stillingen vil også bidra i forarbeidet for anskaffelser større enn 100.000 samt oppfølging av disse etter avtaleinngåelse, samt ivaretakelse av fysisk lager for labrekvisita og kjemikaler og fysisk varemottak.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Seksjonsleder Ann-Sofie Rydningen:

eller faggruppeleder Kine Nilsen:

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelse for rådgiver/seniorrådgiver:

 • Relevant utdanning på masternivå eller minimum bachelornivå kombinert med relevant erfaring
 • Evne til å kommunisere godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

Nyutdannede med relevant master og uten tidligere erfaring oppfordres også til å søke. Ansettelse i stillingskode 1408 førstekonsulent vil da bli vurdert.

Fordel for ansettelse:

 • Omfattende relevant erfaring
 • Kjennskap til UBW On eller andre tilsvarende økonomisystem
 • Gode IT-kunnskaper

Vi søker etter en vikar som vil være med å forme tjenesten gjennom et brukerorientert perspektiv og et kontinuerlig og systematisk fokus på forenklinger, forbedringer og utvikling.

Stillingen innebærer utstrakt samhandling med andre deler av organisasjonen og tidvis eksterne samarbeidspartnere. Det legges derfor vekt på å ha en profesjonell servicekultur og evne til å jobbe fleksibelt. Du må kunne jobbe samlende, skape dialog og bidra til et jobbfellesskap og en helhetlig administrasjon. Samtidig krever stillingen stor grad av selvstendighet og initiativ.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner, eventuelt 1408 førstekonsulent, for nyutdannende. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS