LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Senior webrådgiver med særlig ansvar for UiTs internasjonale nettsider

Søknadsfrist: 18.02.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Avdeling for forskning, utdanning og formidling

Om stillingen

Ved Avdeling for forskning, utdanning og formidling har vi ledig en fast 100 % stilling som senior webrådgiver ved vårt studiested i Tromsø. Stillingen er organisatorisk plassert i Fellestjeneste kanalforvaltning i Seksjon for kommunikasjon (KOM).

KOM er UiT Norges arktiske universitets strategiske, rådgivende og operative kommunikasjonsenhet. Fellestjeneste kanalforvaltning har ansvar for UiTs eide digitale kommunikasjonskanaler, som i hovedsak omfatter eksterne nettsider (uit.no og en.uit.no), intranett (intranett.uit.no), kunngjøringer, nyhetsbrev og infoskjermer.

Vi søker en seniorrådgiver med kunnskap om og interesse for gode digitale brukeropplevelser. Du har gode redaksjonelle og tekniske ferdigheter innenfor nettbaserte løsninger, og er interessert i digitalt innhold som strategisk og operativt kommunikasjonsverktøy.

Du ønskes velkommen til et fagmiljø og en seksjon med 21 humørfylte og dyktige kolleger som setter åpenhet, samarbeid og fleksibilitet høyt.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og kvalitetssikre våre internasjonale nettsider med et særlig ansvar for at de bidrar til å:
  • Styrke UiT sin posisjon knyttet til Arktis og nordområdene.
  • Vise frem UiT som et relevant og attraktivt universitet for internasjonale studenter, ansatte og samarbeidspartnere.
  • Være en relevant og effektiv kommunikasjonskanal for våre internasjonale studenter og ansatte
 • Prosjektdeltakelse/-ledelse i webutviklingsprosjekter.
 • Gjennomføring av innsiktsarbeid, brukerundersøkelser og brukertesting.
 • Bidra til kompetanseutvikling i organisasjonen.
 • Ivareta lovpålagte krav knyttet til kommunikasjon i digitale kanaler (språklov, universell utforming og GDPR).
 • Øvrige oppgaver i tråd med seksjonens og fellestjenestens målsettinger og leveranse.

Kvalifikasjoner

Følgende bakgrunn og kompetanse er et krav:

 • Relevant høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, gjerne innen medier og kommunikasjon med vekt på bruk av digitale medier.
 • Minimum to års dokumentert erfaring fra web-, og kommunikasjonsarbeid og digitale medier.
 • Erfaring med produksjon, publisering og vedlikehold av digitalt innhold rettet mot definerte målgrupper.
 • Særlig god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk.

Følgende bakgrunn og kompetanse er en fordel:

 • Erfaring fra digitalisering og ulike publiseringsverktøy.
 • God kjennskap til relevante web- og analyseverktøy.
 • Kunnskap om SEO og universell utforming.
 • Kunnskap og erfaring med markedsføring, profilering og omdømmebygging.
 • Erfaring med prosjektledelse.

Personlige egenskaper:

Du er engasjert og initiativrik. Er strukturert og målrettet, selvstendig og har god samarbeidsevne.

Ved vurderingen av søkerne vil vi legge vekt på at du er motivert og personlig egnet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et høyt kvalifisert fagmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som webrådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434 seniorrådgiver. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS