LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver / seniorrådgiver ved Seksjon for campusdrift

Søknadsfrist: 24.12.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for bygg og eiendom

Om stillingen

Ved Seksjon for campusdrift har vi ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Sammen med leder vil du fungere som et knutepunkt for den daglige driften ved seksjonen.

Seksjon er en av tre seksjoner i Avdeling for bygg og eiendom. Seksjonen har ansvar for drift og renhold av universitetets bygninger og er avdelingens ansikt utad, vi liker å tenke at vi er universitetets bankende hjerte. Totalt er vi om lag 150 ansatte fordelt på UiT sine campuser i Hammerfest, Alta, Tromsø, Harstad og Narvik.

Nærmeste leder er seksjonssjef for campusdrift

Arbeidssted er UiT i Tromsø

Arbeidsoppgaver

Som ansatt hos oss vil du arbeidet med et bredt spekter av oppgaver og områder. Du vil være seksjonssjefs stedfortreder og være en sentral støttespiller for seksjonen som helhet.

Andre arbeidsoppgaver er:

Personaladministrasjon:

 • inkludert ansettelser
 • medarbeiderutvikling
 • avslutning av arbeidsforhold

Økonomiarbeid:

 • bidra til budsjettarbeid
 • delta i anbudsutlysninger
 • oppfølging av avtaler

HMS-arbeid:

 • støtte i HMS-arbeidet ved seksjonen
 • støtte i sykefraværsoppfølging
 • bidra til utvikling av arbeidsmiljø

Arbeidsoppgavene kan bli endret i tråd med avdelingens og seksjonens fremtidige behov.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Du må har følgene kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå, gjerne fra administrasjon og ledelse
 • Relevant praksis
 • God kjennskap til offentlig forvaltning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Vi ønsker at du har:

 • Erfaring fra arbeidsområdene som er lagt til stillingen
 • Kjennskap til offentlig anskaffelser
 • Kjennskap til systemer som benyttes i personaladministrasjon, økonomi og arkiv

Personlige egenskaper

For å kunne trives og gjøre en god jobb hos oss er det viktig at du kan etablerer gode relasjoner med medarbeidere og du må kunne forholder deg til et mangfoldig arbeidsmiljø.

I tillegg må du

 • Kunne ta initiativ
 • Være løsningsorienter
 • Ha gjennomføringsevne
 • Arbeide selvstendig, men også kunne arbeide i team

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS