Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver / seniorrådgiver innen økonomi - Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Søknadsfrist: 16.08.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Administrasjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Stab. Stillingen inngår i stabens faggruppe økonomi. Vi søker en engasjert person som både kan arbeide med bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA)/eksternfinansierte prosjekt og samtidig delta i gruppens løpende økonomioppgaver.

Administrasjonen ved fakultetet består av to enheter, Stab og Seksjon for forskning, utdanning og formidling, og utgjør ca. 20 årsverk. Staben er todelt og ivaretar fakultetets primære behov for oppgaver knyttet til økonomi og personal.

Stillingen har arbeidssted i Narvik.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil rapportere til faggruppeleder økonomi, og vil ha følgende sentrale oppgaver;

 • Budsjettering
 • Regnskap/prosjektregnskap
 • Rådgivning, rapportering og oppfølging
 • Regelverk innenfor bidrags- og oppdragsprosjekter (eksterne prosjekter)
 • Saksbehandling

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves det:

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis økonomisk masterutdannelse/siv.øk.
 • God regnskaps- og økonomiforståelse, gjerne erfaring fra større virksomhet.
 • Gode administrative ferdigheter.
 • Analytiske evner.
 • Evne til å bygge nettverk og skape tillit.

Vi søker en nøyaktig, fleksibel og serviceinnstilt medarbeider med gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig og strukturert og ha en løsningsorientert tilnærming til arbeidsoppgavene. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Den som ansettes må ha god generell og praktisk IKT-kunnskap og beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434 og for seniorrådgiver 1364. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen