LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Økonomirådgiver / seniorrådgiver - Det helsevitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 12.06.2022

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Om stillingen

Vil du jobbe for helseforskning, er lærevillig, serviceinnstilt og nøyaktig? Da søker vi deg som medarbeider i vår seksjon! Vi som allerede er her, ønsker deg velkommen til et veldig godt arbeidsmiljø.

Det helsevitenskapelige fakultet ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF) har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver for snarlig ansettelse. Stillingen er tilknyttet Prosjektkontoret og har arbeidssted UiT campus Tromsø.

Prosjektkontoret er en faggruppe på 15 personer som arbeider tett sammen med de vitenskapelig ansatte og institutt- og fakultetsledelsen. Prosjektkontoret har ansvaret for den forskningsadministrative støtten til eksternfinansiert aktivitet ved fakultetet, dette utgjør flere hundre forskjellige prosjekter og rundt 240 millioner kroner i eksterne midler årlig. Fakultetet har en målsetning om økt ekstern finansiering og prosjektkontoret er et viktig ledd i å nå dette målet.

Hvilke oppgaver vil du få?

Du vil få varierte arbeidsoppgaver innen økonomi, men sentrale oppgaver vil være:

 • Budsjettering av forsknings- og andre prosjekter
 • Forvaltning av forskningsprosjekter i samarbeid med forskere
 • Revisjon av budsjett - Rapportering til finansieringskilder for forskningsprosjektene
 • Budsjettering og rapportering til direktoratene som yter tilskudd til RKBU Nord
 • Generell rådgivning og lederstøtte til forskere og ledere

Andre oppgaver må påregnes.

Du vil få hovedansvar for økonomioppgaver ved instituttet RKBU (Regionalt Kompetansesenter for Barn og Unge) men også jobbe opp mot andre enheter ved Fakultetet. Du vil få mulighet til å bli kjent med våre spennende forskningsområder gjennom tett samarbeid med instituttleder, kontorsjefer og prosjektledere.

Vi ønsker å fremstå som en profesjonell partner i samarbeid med de vitenskapelig ansatte og det tilrettelegges for personlig utvikling og kompetanseheving. Du vil i stor grad også kunne påvirke din egen arbeidshverdag og utvikling.

Nyutdannede oppfordres til å søke.

Høres dette spennende ut?

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

 • faggruppeleder for Prosjektkontoret Stian Røberg, e-post: [email protected], Telefon: 77 64 56 88 eller
 • nestleder for Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jannicke Persen, e-post: [email protected], Telefon: 77 62 31 81

Hvilke kvalifikasjoner må du ha?

Krav for ansettelse:

 • Høyere utdanning innen økonomiske fag, fortrinnsvis mastergrad
 • Meget god fremstillingsevne i engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig

Fordel for ansettelse:

 • Erfaring med prosjektregnskap, prosjektkoordinering og rapportering
 • Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • Kjennskap til direktorater/offentlig forvaltning
 • Erfaring med budsjett og økonomi
 • Gode kunnskaper innen relevante IKT-systemer (eksempelvis UBW, Unit4, avansert Excel, Exellerator etc.)

Personlige egenskaper vi søker:

 • Gode analytiske evner
 • Motivasjon for gjennomføring
 • Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig, samt være god i samarbeidssituasjoner
 • Lærevillig og løsningsorientert
 • Serviceinnstilt og kommuniserer godt

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en livlig seksjon med godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling gjennom oppfølgning av dyktige ledere og medarbeidere, samt deltakelse på interne og eksterne kurs
 • Fleksibel arbeidstid og lønnet overtid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger, som for eksempel trening i arbeidstiden

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS