LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Rådgiver / seniorrådgiver - Forskning og internasjonalisering

Søknadsfrist: 12.02.2023

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er en forsknings- og kunnskapsorganisasjon underlagt Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.


Instituttets visjon "God helse hos dyr, fisk og mennesker" skal nås gjennom tydelige mål og gjennom et strategisk, faglig samarbeide med partnere i over 40 land i tillegg til Norge.


Instituttet avdekker og avverger smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsen til dyr, fisk, mennesker og miljø. Sammen med myndigheter og næringsliv arbeider vi også strategisk for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.


Veterinærinstituttet er et nasjonalt referanselaboratorium på over 30 områder og internasjonalt referanselaboratorium for Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH) på flere områder.


Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte som sammen skal løse vårt viktige samfunnsoppdrag fordelt i våre lokaler i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og på hovedkontoret på Ås i Viken.


For ytterligere informasjon om oss viser vi til våre hjemmesider: www.vetinst.no.

Vil du ta et aktivt ansvar for å tilrettelegge og bidra til våre forskere slik at vi når våre mål innen forskningsarbeidet?

Forvaltning av forskning er strategisk viktig for Veterinærinstituttet. Instituttet trenger flere dyktige medarbeidere på laget og søker nå etter en rådgiver/seniorrådgiver som skal ha et viktig ansvar for forvaltning av FoU ved instituttet. Seksjon for Forskning og internasjonalisering er under utvikling og vi ser etter deg som ønsker å ta del i arbeidet med å forme seksjonen og styrke og videreutvikle dens nøkkelrolle ved instituttet. Du vil utvikle seksjonen sammen med seniorrådgiver Marianne Ruud og ny forskningsdirektør.

Stillingen inngår også i en tverrfaglig kompetansegruppe for forskningsstøtte, som består av rådgivere innen forskning, kommunikasjon, informasjonsforvaltning og prosjektøkonomi. Du vil jobbe tett med kompetente fagmiljøer, noe som gir deg en variert hverdag og stort spenn i utfordringer og oppgaver.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Seksjon for Forskning og Internasjonalisering er under utvikling og rådgiveren/seniorrådgiveren som tilsettes vil, sammen med direktør og øvrig stab, ha ansvaret for utførelsen av oppgaver knyttet til:

 • utforming av strategi for forskning, innovasjon og internasjonale aktiviteter
 • operasjonalisering av strategi innen FoU til konkret handling og aktiviteter
 • rådgivning og administrativ støtte for å øke kompetanse hos forskere og ledere på FoU
 • forvaltning av tjenester for forskningsdata
 • langsiktig planlegging, utarbeidelse og kvalitetssikring av prosjektsøknader
 • strategisk arbeid gjennom å besvare høringer og gi forskningspolitiske innspill på instituttets vegne
 • rapportering på instituttets FoU-aktiviteter
 • forsknings- og innovasjonsprosjektoppfølging inkludert bl.a. kontrakter, IPR-interesser, rapportering med mer
 • rådgivning til instituttets forskere og ledere på databehandling og -lagring, Open Access-publisering, med mer
 • andre oppgaver, knyttet til generell forskningsstøtte, kan bli tillagt stillingen

Noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands må påregnes i stillingen.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • utdanning innen relevant fagområde, minimum masternivå eller tilsvarende, særlig relevant erfaring kan erstatte kravet til formell utdannelse
 • relevant erfaring innen stillingens ansvarsområder
 • gode IT-kunnskaper

Det er ønskelig at du:

 • har bakgrunn fra forskningsadministrativt arbeid innen akademia og/eller instituttsektor
 • har kunnskap og erfaring med nasjonale og internasjonale finansieringsmekanismer (NFR, Horisont Europa)
 • har kunnskap om fagområder og forskningstema relevant for Veterinærinstituttet, erfaring fra eget forskningsarbeid kan være en fordel

Personlige egenskaper

Vår nye kollega:

 • er imøtekommende, serviceinnstilt og samarbeidende
 • arbeider planmessig og strukturert
 • er selvstendig og har god gjennomføringsevne
 • er faglig nysgjerrig og ambisiøs
 • kommuniserer og formidler tydelig og godt på norsk/skandinavisk og engelsk språk

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • en stilling du, i stor grad, kan være med og forme selv, da avdeling/seksjon er under utvikling
 • en stilling med sentral og viktig funksjon
 • tett samarbeid med høyt kompetente, engasjerte og motiverte kollegaer
 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass med bla. mulighet for hjemmekontor etter avtale
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse og for dette innskuddet, trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som rådgiver i stillingskode 1434 eller som seniorrådgiver i stillingskode 1364.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad hvor du oppfordres til å reflektere om din motivasjon for å søke stillingen. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter legges ved søknaden og lastes opp i rekrutteringsportalen.

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte avdelingsdirektør Nina Ystehede eller seniorrådgiver Marianne Ruud.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir kontaktet dersom ditt ønske om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4589079632

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Marianne Ruud (Seniorrådgiver, Forskning og internasjonalisering), 98635060, [email protected]
 • Nina Ystehede (Avdelingsdirektør), 907 84 326
Powered by Labrador CMS