LEDIG STILLING VED NORGES FORSKNINGSRÅD

Seniorrådgiver i Energiavdelingen (vikariat)

Søknadsfrist: 12.05.2021

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ti milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Ledig vikariat som seniorrådgiver i Energiavdelingen

Har du lyst til å bli en del av Forskningsrådets kompetente rådgiverteam i Energiavdelingen som har ansvaret for investeringene våre innenfor miljøvennlig energi? Avdelingen har nå et ledig vikariat på tre års varighet med mulig forlengelse og ønsket tilsetting så snart som mulig.

Hovedarbeidsoppgaver

 • ansvar og oppgaver knyttet til investeringsprosessen innenfor miljøvennlig energi som inkluderer energi- og lavutslippsporteføljen vår
 • bidra i avdelingens analysearbeid og strategiske prosesser mot ledelse og porteføljestyre
 • bidra i avdelingens prosjekter

Vi søker deg som

 • har relevant universitetsutdanning på masternivå eller lignende
 • har energirelevant erfaring fra forskning, forvaltning eller næringsliv
 • har god erfaring med bruk av IT-systemer
 • har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • er positiv, selvgående, kompetent og systematisk

Vi tilbyr deg

 • et hyggelig, inkluderende og kompetent arbeidsmiljø Energiavdelingen i Forskningsrådet
 • kunnskap om og erfaringer innenfor statens forsknings- og innovasjonssatsinger og erfaring fra statsforvaltningen
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger
 • sosiale goder som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte

Avdeling for energi består av 19 medarbeidere og er ansvarlig for investeringene på miljøvennlig energi og lavutslipp i Forskningsrådet. Investeringsporteføljen på energi og lavutslipp inneholder både en stor målrettet portefølje av prosjekter hos nasjonale aktører innenfor forskning, næringsliv og offentlig sektor og en stor portefølje av EU-prosjekter, i tillegg til andre internasjonale samarbeidsprosjekter. Avdelingen følger opp porteføljestyret for Energi, transport og lavutslipp og har også forvaltningsansvaret for søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du:

 • Avdelingsdirektør Rune Volla på mobil 975 09 420 eller
 • går inn på vår nettside www.forskningsradet.no

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Rune Volla (Avdelingsdirektør), +47 975 09 420
Powered by Labrador CMS