LEDIG STILLING VED NORGES FORSKNINGSRÅD

Seniorrådgiver / spesialrådgiver - Avdeling for digital kommunikasjon og brukerreise

Søknadsfrist: 17.10.2021

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel elleve milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Er du en senior interaksjonsdesigner/UXer?

Som vår nye seniorrådgiver/spesialrådgiver i Avdeling for digital kommunikasjon og brukerreise, blir du sentral i å skape de gode brukeropplevelsene i våre digitale kanaler. Forskningsrådets nettsider er en viktig informasjonskilde og inngangsport for mennesker med gode idéer som de ønsker å finne finansiering til. Du vil samarbeide tett med både leverandører på nettutvikling, tjenesteutvikling og kollegaer internt med ansvar for digitalisering av Forskningsrådet og våre tjenester.

Hva blir arbeidsoppgavene dine?

 • Innsiktsbasert arbeid med brukeropplevelse, UX og løpende utvikling og forbedring av nettsider og andre digitale kanaler.
 • Evt. videreutvikling av intranett og interne samhandlingsverktøy i M365.

Hvem ser vi etter? Vi ønsker oss noen som kan komme inn i avdelingen med ny kompetanse og som flytter våre resultater merkbart, gir oss mer fornøyde brukere og bedrer våre tjenester/nettsider.

Vi ønsker at du:

 • har minimum to–fem års erfaring med utvikling av brukerrettede nettsider og/eller digitale tjenester. Erfaring med CRO er et pluss
 • gjerne har en bachelor- eller mastergrad innenfor f.eks. tjenestedesign, interaksjonsdesign, design, visuell kommunikasjon, markedsføring, nettutvikling eller tilsvarende. Erfaring kan veie opp for manglende utdanning
 • erfaring med forvaltning av intranett og struktur på interne samhandlingsverktøy i Microsoft 365 er positivt, men ikke et absolutt krav
 • har gode samarbeidsegenskaper og stor gjennomføringsevne
 • er god på å bruke innsikt til å finne ut hvor utfordringene ligger, og deretter måle effekten av ulike tiltak. Du vet hvordan og hvilke undersøkelser/tall som kan gi oss rett innsikt i hvilken fase
 • har gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Hva tilbyr vi deg?

Foruten alt det faglige du får drive med hos oss, har vi også noen flere goder.

 • Du får gode pensjonsbetingelser og muligheten til å søke om gunstig boliglån gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Forskningsrådet har også egne forsikringsordninger som du vil nyte godt av.
 • Lønn etter avtale som seniorrådgiver/spesialrådgiver
 • Vi har ulike idrettslag der du kan delta på Holmenkollstafetten, ski- og aktivitetsdager, fotballtreninger og andre treningsaktiviteter i bygget vårt på Lysaker.
 • Vi har også en kunstforening og en egen firmahytte på Ål i Hallingdal

Vi håper du har lyst til å bli en del av oss Avdeling for digital kommunikasjon og brukerreise består av ti medarbeidere som jobber for å skape gode brukeropplevelser i digitale kanaler og gjøre mulighetene hos Forskningsrådet kjent og tilgjengelig. Vi har blant annet ansvar for videreutvikling av nettsider, nyhetsbrev, CRM-system, sosiale medier og intranett, samt en nettredaksjon som planlegger og gjennomfører markedsføringskampanjer gjennom disse kanalene.

Forskningsrådet står foran en omfattende digitalisering av vår virksomhet og kundefront. Vi skal for eksempel få et nytt kjernesystem for kundebehandling. Dette vil naturligvis også påvirke hvordan vi i kommunikasjon jobber med våre nettsider og brukergrensesnitt – dette er altså en spennende tid å starte opp hos oss. Avdelingen er en del av Område for kommunikasjon og brukeropplevelser. Her har vi ansvaret for merkevare og kommunikasjon rettet mot søkere, befolkning, presse og politikere gjennom mediearbeid, nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier. I tillegg forvalter vi egne tiltak rettet mot barn, unge og befolkningen.

Vi ser inkludering og mangfold som en styrkeForskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Annen praktisk informasjon før du søker Hvis du ønsker å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Vi gjør en bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Dette er en del av vår vanlige praksis. Legg ved relevante vitnemål/karakterutskrifter og attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du kontakte:

 • Avdelingsdirektør Maria Ekornes Myhre på telefon 994 12 707 eller e-post [email protected]

Bli bedre kjent med oss på vår nettside www.forskningsradet.no.

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Maria Ekornes Myhre (Avdelingsdirektør), +47 994 12 707
Powered by Labrador CMS