LEDIG STILLING VED NORGES FORSKNINGSRÅD

Rådgiver / seniorrådgiver (vikariat)

Søknadsfrist: 05.12.2021

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel elleve milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Er du interessert i forskning om samiske forhold og velferdsforskning?

Som vår nye rådgiver/seniorrådgiver vil du ha en sentral rolle i å styrke vårt arbeid med porteføljene for samisk og velferd, kultur og samfunn. Du skal hjelpe oss med å utvikle disse porteføljene, som finansierer forskning av stor betydning og interesse for samfunnet.

Stillingen er et vikariat ut februar 2024, med mulighet for forlengelse.

Hva blir arbeidsoppgavene dine?

 • Du skal være med på å utvikle og drifte den samiske porteføljen og porteføljen for velferd, kultur og samfunn, og styrke koordineringen på tvers med andre relevante porteføljer.
 • Du vil delta i utlysning av nasjonale forskningsmidler, søknadsbehandling og prosjektoppfølging.
 • Du skal jobbe med å styrke analysene våre av prosjektporteføljene.
 • Du vil ha dialog med både forskningsmiljø, departement og andre sentrale brukere.

Hvem ser vi etter?

I avdelingen vår er det viktig at du har et stort faglig engasjement og at du er god på å tilpasse formidling av budskap til de aktuelle målgruppene våre.

I tillegg har du:

 • høyere utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis samfunnsfaglig
 • erfaring med forsknings- og innovasjonssystemet
 • erfaring fra forsknings-, analyse-, evaluerings- og/eller utredningsarbeid
 • gode samarbeidsevner
 • gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • evne til å jobbe selvstendig og effektivt selv med korte frister
 • interesse for, og gjerne god kunnskap om, temaene som du skal jobbe med

Hva tilbyr vi deg?

Foruten alt det faglige du får drive med hos oss, har vi også noen flere goder:

 • Du får gode pensjonsbetingelser og muligheten til å søke om gunstig boliglån gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Forskningsrådet har også egne forsikringsordninger som du vil nyte godt av.
 • Lønn etter avtale som rådgiver/seniorrådgiver
 • Vi har ulike idrettslag der du kan delta på Holmenkollstafetten, ski- og aktivitetsdager, fotballtreninger og andre treningsaktiviteter i bygget vårt på Lysaker.
 • Vi har også en kunstforening og en egen firmahytte på Ål i Hallingdal.

Vi håper du har lyst til å bli vår nye kollega!

Vi er 15 medarbeidere i Avdeling for velferd og utdanning og sammen jobber vi for å forvalte viktige tematiske og strukturelle virkemidler med høy politisk og samfunnsinteresse. Takhøyden er stor hos oss. Vi er en arbeidsom gjeng med stor gjennomføringsevne. Kunnskapsdeling står høyt i kurs hos oss og vi jobber teambasert. Vi ser både fram til å dele vår kunnskap med deg og er veldig nysgjerrige på den kunnskapen du tar med deg til oss som ny medarbeider.

Vi oppfordrer menn til å søke.

Avdelingen dekker temaene innenfor porteføljene Utdanning og kompetanse, Velferd, kultur og samfunn og Samisk forskning. I tillegg har avdelingen ansvar for strategisk arbeid for kjønnsbalanse i akademia.

Vi ser inkludering og mangfold som en styrke Forskningsrådet er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn.

Annen praktisk informasjon før du søker.

Hvis du ønsker å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Vi gjør en bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Dette er en del av vår vanlige praksis. Legg ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du kontakte:

 • Avdelingsdirektør Gunnlaug Daugstad på telefon 995 20 487

Bli bedre kjent med oss på vår nettside www.forskningsradet.no.

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Gunnlaug Daugstad (Avdelingsdirektør), +47 995 20 487
Powered by Labrador CMS