LEDIG STILLING VED NORGES FORSKNINGSRÅD

Rådgiver / seniorrådgiver i Norges forskningsråd – Industri og tjenestenæringer

Søknadsfrist: 11.06.2021

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel elleve milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Har du interesse for næringsliv og forskningsbasert innovasjon?

Forskningsrådets ordninger for næringslivet er helt sentrale for omstilling i norsk økonomi, og har blitt ekstra aktuelle gjennom tiltakspakker som myndighetene har kommet med under koronapandemien. En av våre medarbeidere skal pensjoneres, og Avdeling for industri og tjenestenæringer ser derfor etter en rådgiver/seniorrådgiver i fast stilling til spennende og utfordrende oppgaver innenfor dette feltet.

Stillingen som rådgiver vil være tverrfaglig og rettet inn mot innovasjonsprosjekter for næringslivet, samt kompetansebyggende prosjekter, med faglig tyngdepunkt innenfor kjemi, kjemisk prosessteknologi og/eller metallurgi. Det er en fordel med erfaring eller kjennskap til materialproduserende eller kjemisk prosessindustri i Norge.

Hovedarbeidsoppgaver

 • søknadsbehandling
 • oppfølging av prosjekter
 • rådgiving og veiledning overfor kunder og søkere
 • samarbeid og dialog med interne og eksterne interessenter

Vi søker deg som

 • har relevant høyere utdanning på masternivå
 • har god forståelse for innovasjonsprosesser
 • har erfaring fra forskning og forskningsbasert innovasjon i, eller for, næringslivet
 • er strukturert og analytisk
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende oppgaver
 • muligheter for faglig utvikling
 • kompetente og hyggelige kolleger
 • et godt arbeidsmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling og tverrfaglig samarbeid
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger
 • sosiale goder som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte

Avdeling for industri og tjenestenæringer består av 19 medarbeidere. Porteføljen for Industri og tjenestenæringer skal bidra til økt verdiskaping i næringslivet gjennom konkurransekraft, omstilling og samarbeid med forskningsorganisasjonene. Avdelingen har ansvar for flere søknadstyper og oppgaver, inkludert BIA, FORNY, Eurostars, ERANET og søknadsbehandling til SkatteFUNN. Avdelingen er også sentral i utforming og implementering av 'Grønn plattform' – en samarbeidsmodell for grønn omstilling i virkemiddelapparatet.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte avdelingsdirektør Christine Tørklep på mobil 934 80 681 eller Astrid Brenna på mobil 990 19 415. Mer informasjon om Forskningsrådet finner du på vår nettside www.forskningsradet.no.

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Astrid B. Brenna (Spesialrådgiver), +47 990 19 415
 • Christine Tørklep (Avdelingsdirektør), +47 934 80 681
Powered by Labrador CMS