LEDIG STILLING VED NMBU

Teamleder innen økonomi

Søknadsfrist: 09.08.2024

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til a forme fremtidens mat- og bioproduksjon gjennom undervisning og forskning innen biologi og bærekraftig produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Fakultetet har en årlig omsetning på ca. 250 millioner kroner.

Fakultetet er organisert i ni faggrupper: Genombiologi, avl og kvantitativ genetikk, drøvtyggerernæring og fysiologi, etologi og husdyrmiljø, ernæring og fysiologi, akvakultur, planteproduksjon, hagebruk og teknisk faggruppe.

Fakultetet har åtte større og mindre forskningssentre og laboratorier, herunder et Senter for fremragende innovasjon (SFI), Foods of Norway. Fakultetet har ansvar for bachelor- og masterprogrammer i akvakultur, biologi, husdyrvitenskap og plantevitenskap samt engelskspråklige masterprogrammer i Agroecology, Plant Sciences, Feed Manufacturing Technology og Genome Sciences.

Fakultetet har ansvar for ph.d.- program i husdyrvitenskap og plantevitenskap. Fakultetet har for tiden ca. 690 bachelor- og masterstudenter og 90 ph.d.-studenter. Fakultetet har ca. 240 ansatte, og har egen fakultetsadministrasjon.

Vil du jobbe med økonomi i et spennende fagmiljø?

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har vi ledig fast stilling som Teamleder innen økonomi. 

Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker å utvikle team og jobbe med bevilgningsfinansiert økonomi, bidrags- og oppdrags aktivitet knyttet til fakultetets områder, samt prosjekter og drift innen plante-, husdyr- og akvakulturvitenskap.

Hos oss vil du jobbe tett på både vitenskapelige- og tekniske ansatte i spennende fagmiljøer. 

Stillingen inngår i fakultetets administrasjonsavdeling som består av 19 ansatte innen områdene forskningsadministrasjon, studie, HR, økonomi og kommunikasjon. Økonomiteamet består av seks dyktige medarbeidere og som teamleder har du overordnet ansvar for instituttets økonomioppfølging, herunder budsjettering, prosjektstyring og resultatrapportering internt og eksternt, samt det faglige ansvaret for økonomiteamet. Stillingen rapporterer til administrasjonssjef. 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ledelse og koordinering av fakultetets økonomiteam
 • Utarbeidelse og oppfølging av budsjett, regnskap, resultat og rapportering internt og eksternt
 • Legge frem styringsinformasjon for beslutningstakere
 • Utarbeide forslag til årsbudsjetter, årsplaner, årsrapporter og handlingsplaner
 • Internkontroll og økonomistyring
 • Prosjektstyring (økonomioppfølging og rapportering av ekstern finansierte prosjekter)
 • Overordnet oppfølging av fakultetets driftsområder inkludert laboratorier/leiesteder i samarbeid med medarbeiderne i økonomiteamet
 • Utvikle og implementere nye rutiner og retningslinjer innenfor økonomiområdet

Andre oppgaver innenfor fakultetsadministrasjonens arbeidsområder kan bli tillagt stillingen.

Kompetanse

Kompetansekrav

Vi ser etter en medarbeider som kan vise til: 

 • Utdanning på masternivå innen økonomi. Lang erfaring og relevant kompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • God regnskapsforståelse og erfaring fra arbeid med regnskapsføring og rapportering i offentlig- eller privat sektor
 • Erfaring fra arbeid med budsjett fra offentlig- eller privat sektor
 • Kjennskap til UBW, Unit 4 økonomisystem 
 • Kjennskap til regelverk i offentlig sektor.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Gode IT- ferdigheter og systemforståelse
 • Erfaren bruker av relevante dataverktøy og saksbehandlersystemer, f.eks. Microsoft Office, P360, 

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Ledererfaring
 • Erfaring med økonomiske prosesser fra universitets- og høgskolesektoren eller offentlig forvaltning.
 • Erfaring fra økonomisk oppfølging av bidrags- og oppdragsforskning.
 • Kjennskap til TDI-kostnadsmodellen (Leiestedsmodellen) 
 • Erfaring med utvikling av arbeidsprosesser.

Personlige egenskaper 

Vår nye teamleder økonomi trives med operasjonelt arbeid i tillegg til teamlederoppgaver og har en lederstil preget av samarbeid og dialog. Du er tydelig og kommuniserer godt på alle nivåer. Du må være proaktiv, initiativrik, løsningsorientert og ha gode gjennomføringsevner. Du evner å prioritere og viser beslutningsstyrke. Du må like å ta utfordringer, kunne håndtere flere oppgaver samtidig og trives i en organisasjon i stadig endring.

Personlig egenskaper vektlegges.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1364 seniorrådgiver lønnstrinn 72- 78 (NOK 720 100- 821 100) avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere avlønning vurderes. Stillingen er tilsluttet Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger ved:

 • Administrasjonssjef Nini Hammergren, tlf: 91165866, nini.hammergren@nmbu.no

Ved faglige spørsmål om innholdet i stillingen, kontakt Gro Stokke Liverød tlf: 91843301.

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. 

Søknadsfrist: 9.august 2024.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

  Søk stillingen

Powered by Labrador CMS