LEDIG STILLING VED NMBU

Seniorrådgiver (studieavdelingen)

Søknadsfrist: 20.04.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

Studieavdelingen har i dag rundt 25 ansatte, og vi har arbeidssted i idylliske omgivelser på campus Ås. Vi er fordelt i tre enheter, Studentenes informasjonstorg (SiT), Læringssenteret og Enhet for studieadministrative tjenester (SAT). Stillingen er plasser i SAT, og den som blir ansatt vil være med i teamet som jobber med kvalitetssikring av studiene ved NMBU.

Har du erfaring med prosjektarbeid, utviklingsoppgaver og spørreundersøkelser, og ønsker å bidra aktivt med å lede strategiske utviklingsprosjekter innen utdanningsområdet ved NMBU?

Om stillingen

Studieavdelingen lyser ut en fast stilling som seniorrådgiver fra 1. juni 2021.

Universitetet og sektoren er i endring, og i den anledning ønsker NMBU å styrke vårt arbeid med strategiske saker innenfor utdanningsområdet. Vi leter etter en person som bidrar inn i arbeidet med å følge opp strategiske prosjekter og utviklingsoppgaver av mindre og større karakter.

Blant annet har universitetet igangsatt arbeidet med å utrede en eventuell ny struktur av undervisningstilbudet, vi jobber med en portal for å synliggjøre universitets arbeid innenfor bærekraft, samt en rekke andre større og mindre utviklingsoppgaver knyttet til utdanningene ved NMBU.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil blant annet bestå av:

 • Lede og være bidragsyter inn i ulike prosjekter knyttet til strategisk utvikling av utdanningen ved NMBU. For tiden utredning av mulig ny modell for semesterstruktur og innføring av en bærekraftsportal ved NMBU
 • Styre og gjennomføre ulike undersøkelser, herunder praktisk gjennomføring, tallanalyse, statistiske beregninger og rapportering.
 • Andre større og mindre prosjektoppgaver

Kompetanse:

Det kreves:

 • Utdanning på minimum masternivå, fortrinnsvis innen samfunnsvitenskap
 • Formell metodekompetanse
 • Kunnskaper innen statistisk analyseverktøy som SPSS, SAS eller lignende
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Prosjektledererfaring står sentralt
 • Erfaring med gjennomføring av internettbaserte spørreundersøkelser, statistisk tallanalyse og rapportering vil bli tillagt stor vekt.
 • Kjennskap til eller erfaring fra UH-sektoren er en fordel.

Du må:

 • Kunne jobbe selvstendig og ha stor gjennomføringsevne
 • Ha gode samarbeidsevner og ha evne til å ta initiativ
 • Være strukturert og analytisk

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1364 – Seniorrådgiver (ltr 60-70 NOK 535 200 – 643 000)– avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

 • Prorektor Solve Sæbø, tlf +47 90065281 eller
 • Studiedirektør Ole-Jørgen Torp, tlf +4795743860

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 20.04.2021

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS