LEDIG STILLING VED NMBU

Seniorrådgiver - forskningskvalitet

Søknadsfrist: 30.11.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

Forskningsavdelingen har 12 ansatte og har ansvar for forskerstøtte, forskerutdanning, forskningsetikk, innovasjon, internasjonalt samarbeid og samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. Avdelingen gir administrativ støtte og rådgivning til universitetets ansatte og ledelse.


Vi kan tilby deg:

 • Spennende jobb på Norges bærekraftuniversitet
 • Muligheter for faglig utvikling i forskningsadministrasjon
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kolleger
 • Låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og muligheter for hjemmekontor
 • Gode velferdsordninger som for eksempel trening i arbeidstiden, sosiale arrangementer og kompetanseheving.

Brenner du for forskningskvalitet og å jobbe med kompetanse- og karriereutvikling for forskere som er i tidlig fase i karrieren?

Om stillingen

Ved Forskningsavdelingen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er det ledig en fast stilling som seniorrådgiver.Vi søker en ambisiøs medarbeider til en avdeling preget av engasjement og utvikling. Oppgavene vil være knyttet til interne og eksterne virkemidler for forskningskvalitet, herunder kompetanse- og karriereutvikling for forskere som er i tidlig fase i karrieren, forskningsinfrastruktur og forskningsdata.

Arbeidet støtter opp under NMBUs overordnede satsing «Felles innsats for en bærekraftig framtid» og satsingen «Fremragende forskning, utdanning, innovasjon for bærekraft».

Arbeidsoppgavene innebærer samarbeid med universitetets ledelse og fakultetenes vitenskapelig ansatte og forskningsledere. Stillingen inngår i universitetets Forskningspolitiske team i Forskningsavdelingen.

Vi ønsker en erfaren person som har god kjennskap til UH-sektoren, inkludert trender og utviklingstrekk av betydning for forskning, innovasjon og karriereutvikling. Den som ansettes må kunne arbeide både selvstendig og i team og trives med utviklingsoppgaver sammen med de vitenskapelige ansatte. Det er ønskelig med egen forskererfaring.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og gjennomføring av helhetlig kompetanseutviklings- og karriereutviklingsprogram for forskere i tidlig fase i karrieren
 • Bidra med gjennomføring av NMBUs Talentutviklingsprogram
 • Bidra i arbeidet med en bredere meritteringsordning og NOR-CAM
 • Ansvarlig for interne virkemidler for forskningskvalitet knyttet til blant annet forskningsinfrastruktur
 • Bidra i arbeidet med støtte til forskere som søker eksterne prosjekter
 • Bidra i arbeidet med FAIR forskningsdata
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kompetanse:

Krav:

 • Utdanning fra universitet eller høgskole (minimum master-nivå eller tilsvarende). Annen dokumentert relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • For å være seniorrådgiver kreves lang og relevant praksis, minimum 5 år
 • God kjennskap til UH-sektoren
 • God kjennskap til rammebetingelser og virkemidler for forskningskvalitet og forskerhverdagen.
 • Svært gode språkferdigheter i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

I tillegg vil det telle positivt om du har:

 • Ph.d.-grad og egen forskererfaring
 • Kjennskap til og/ eller erfaring med karriere- og kompetanseutvikling for vitenskapelig ansatte, ekstern forskningsfinansiering, spesielt nasjonale virkemidler som Forskningsrådet, og FAIR forskningsdata
 • Kjennskap til strategiarbeid og rådgivning opp mot faglig ledelse

Personlige egenskaper vektlegges:

 • Fleksibel, ansvarsfull, strukturert og serviceinnstilt
 • Tar initiativ og arbeider selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Liker å ta utfordringer og kan håndtere flere oppgaver samtidig
 • Er interessert i forbedrings- og utviklingsarbeid og trives med koordinering og tilrettelegging
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1364 Seniorrådgiver med årslønn NOK 670 000 – 760 000 avhengig av kvalifikasjoner, for spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 30.11.2022

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS